Аналіз ефективності використання основних фондів, страница 7

Якісне використання вагонів повинно приводити до зменшення їх роботи на кожну одиницю перевезень тобто співвідношення  повинно зменшуватись, або навпаки  – зростати.

Таблиця 2.8 — Оцінка співвідношення загального пробігу вагонів та обсягу перевезень

Найменування показника

2001

2002

Відносне відхилення

за планом

фактично

ВП, %

Тр, %

1 Загальний пробіг, млн. ваг-км

2 Експлуатаційний вантажообіг, млн. ткм

3 Співвідношення пробігу та вантажообігу

1920,0

82652

0,02323

1924,2

82512

0,02332

1925,4

82610

0,02331

100,0

100,12

99.96

100,28

99,95

100,34

Висновок: Таким  чином у 2002 році порівняно з 2001 роком за рахунок того, що загальний пробіг вагону зростає, а експлуатаційний вантажообіг зменшується, співвідношення між пробігом та вантажообігом збільшується, що свідчить про зменшення ефективності використання вагонів. Але у порівнянні з планом у 2002 році експлуатаційний вантажообіг зростає швидше ніж загальний пробіг, тому співвідношення пробігу та вантажообігу дещо зменшується, що свідчить про деяке зростання ефективності використання вагонів.

Якість використання вагонів визначає не тільки обсяг їх роботи але і робітничий парк вагонів. Зміна робітничого парку вагонів () може бути пов’язана або зі зміною обсягу перевезень або зі зміною продуктивності вантажного вагону. Для оцінки впливу цих факторів  вагонів використовують наступну аналітичну залежність:

,                                                    (2.14)                                                          

nr – робочий парк вагонів;

 експлуатаційний вантажообіг.

Факторний аналіз за допомогою метода корегування. Метод корегування використовують для мультиплікативних та кратних моделей в яких один з показників кількісний. В аналітичних розрахунках, які ми будемо наводити як у цій темі, так і в інших частіше використовуються двохфакторні моделі, тому розрахунки виконують у три етапи. Щоб скористатися методом корегування для аналізу робочого парку вагонів необхідно:

1)  розрахувати скорегований на фактичний обсяг перевезень парк вагонів –n:

   ,                     (2.15)                              

 - індекс експлуатаційного вантажообігу.

2) вплив зміни обсягу перевезень на робітничий парк визначається як різниця між скорегованим та плановим парком:

                                                                                                                                                                        (2.16)

3) вплив зміни середньодобової продуктивності вагону на парк визначається як різниця між фактичним та скорегованим парком:

                                                           (2.17)                                                                                                                                            

Після оцінки впливу обсягу перевезень та середньодобової продуктивності вагону на зміну робочого парку вагонів аналіз можливо доповнити оцінюючи вплив кожного фактора продуктивності вагона на зміннупарку (тобто зміни середньодобового пробігу динамічного навантаження., коефіцієнту співвідношення порожнього пробігу до навантаженого). Для цього користуються методом пайвої частки (див. відповідні розрахунки в аналізі парку локомотивів).                                                         

5.2 Аналіз якісних показників використання локомотивів

Основним показником, який характеризує якість використання локомотивів у вантажному русі є його продуктивність. Продуктивність локомотиву експлуатаційного парку це робота у тонокілометрах брутто, яку виконує локомотив у середньому за добу, аналітичні формула якої: