Аналіз ефективності використання основних фондів, страница 6

Найменування факторів

Кількісна оцінка впливу на

Обіг вагона

Середньо добо-вий пробіг

Продуктивність вагона

Повний рейс вагона

1,5

11,285

366,129

Дільнична швидкість

– 0,45

0,44

14,275

Коефіцієнт місцевої роботи

1,68

- 1,508

– 48,925

Час простою під вантажною операцією

2,7

– 2,068

– 67,094

Кількість технічних станцій

8,71

– 7,79

– 253,029

Час простою на технічних станціях

– 2,295

1,915

62,13

Всього

11,845

2,3

73,486

Динамічне навантаження на вагон

78,283

Коефіцієнт відношення порожнього пробігу до навантаженого

–  18,042

Всього

133,727

Узагальнюючи перелічимо усі основні фактори, які впливають на продуктивність вагону (як формалізовані так і не формалізовані)

1 Динамічне навантаження, яке у свою чергу залежить від:

-  маси вантажу, який навантажили у вагони на усьому полігоні дороги;

-  довжини рейсу;

-  маси вантажу, який поступив у навантаженому стані з сусідніх залізниць;

-  факторів, які впливають на середнє статичне навантаження.

-   

2 Частка порожнього пробігу, яка залежить у свою чергу від:

-  розміщення виробництва;

-  заказів на перевезення.

-  якості планування вантажних перевезень (вантажопотоків)

3 Середньодобовий пробіг вагону, який у свою чергу залежить від:

-  повного рейсу вагону;

-  часу обороту вагону.

4 Час обороту вагону, який у свою чергу залежить від:

            4.1 Технічної швидкості, яка залежить від:

-  технічних характеристик рухомого складу;

-  стану основних фондів  господарства руху (шляхів)

-  кількості пунктів зупинки.

4.2 Дільничної швидкості, яка у свою чергу залежить від часу простоїв на дільничних станціях; час простоїв у свою чергу залежить від якості роботи диспетчерської служби а також технічного стану як рухомого складу, так і шляхів.

4.3 Час простоїв під вантажними операціями, який залежить від:

-  обсягу роботи (тобто кількості вантажу);

-  наявності та продуктивності праці вантажно-розвантажувальних механізмів;

-  якості організації вантажно-розвантажувальних робіт;

-  наявності вантажу для формування повного потягу.

4.4 Час простоїв на технічних станціях, який залежить від:

-  технічного стану рухомого складу;

-  організації роботи на технічних станціях.

ІІ. У теперішній час основні причини, які викликають збільшення часу простоїв на вантажних та технічних станціях це:

-  відсутності вантажу для формування повного потягу;

-  відсутність у належній кількості маневрових локомотивів;

-  затримки, пов’язані із митними операціями;

-  відсутність вантаження у святкові, вихідні дні;

-  неприймання вантажів сусідніми залізницями.

Наступним етапом аналізу є оцінка впливу якості використання вагонів на їх пробіги та робітничий парк.

Якість використання вагонів впливає на зміну обсягів їх роботи у вагонокілометрах, що у свою чергу впливає на зміну робітничого парку вагонів відносно заданого обсягу перевезень.

Базові формули для аналізу пробігів:

                                                                                    (2.12)

                                                                                    (2.13)

 – відношення порожнього пробігу до навантаженого;

 – відношення порожнього пробігу до загального.

Як бачимо з аналітичних формул основними досліджуваними факторами є обсяг перевезень, динамічне навантаження вагону та частка порожнього пробігу (або навантаженого).