Аналіз ефективності використання основних фондів, страница 4

                                                                               (2.5                                                                                            )

де         – середньодобовий пробіг вагону, км/добу

 – повний рейс вагону

        – середній час обігу вагону

 – співвідношення порожнього та навантаженого пробігу вагону

Для аналізу обігу вагону можливо застосовувати 3ьох, 4ьох та 5ти факторні моделі. Найчастіше застосовують 3ьох  та 4ьох факторні.

                                       (2.6                                                                                            )

 – термін часу у чистому русі

 – термін знаходження вагона на проміжних станціях

 – термін знаходження вагона на технічних станціях

 – термін  знаходження вагона на вантажних станціях

                                                                                      (2.7)

                                                                                      (2.8)

                                                                                      (2.9)

                                                                                      (2.9)

де  – технічна швидкість;

 – дільнична швидкість;

 – середня кількість технічних станцій, через які рухається вагон за час обороту;

 – час простою вагону на одній технічній станції;

 – коефіцієнт місцевої роботи;

 – час простою вагона під однією вантажною операцією.

У трьохфакторній формулі час у чистому русі та на проміжних станціях окремо не підраховують, а узагальнюють:

                        (2.10)

тому

                        (2.11)

Враховуючи усі наведені залежності можливо побудувати таку схему факторного аналізу продуктивності вантажного вагону.

                                      

 


                                

                                                   

                                                                   

                                                                   

                                        

Рисунок 2.1 — Модель факторного аналізу продуктивності вантажного вагону

Таким чином маємо трьохступеневу залежність. Для того щоб провести аналіз цієї залежності необхідно:

1) оцінити вплив факторів обороту вагону на зміну обороту вагону   (;  та ін.);

2) оцінити вплив зміни обігу та повного рейсу вагону на його середньодобовий пробіг;

3) оцінити вплив факторів обігу на середньодобовий пробіг;

4) оцінити вплив динамічного навантаження, середньодобового пробігу та коефіцієнту співвідношення порожнього пробігу до навантаженого на зміну середньодобової продуктивності вагону;

5) оцінити вплив факторів обігу вагону на зміну його продуктивності.

Розрахунки виконаємо по таким вихідним даним (таблиця 2.6)

Таблиця 2.6 — Аналіз показників  використання вантажних вагонів

Показник

Планове значення

Фактичне значення

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

Повний рейс вагона

268

314

46

117,2

Дільнична швидкість, км/год

30,6

32

1,4

104,6

Час в русі, год

8,76

9,81

1,05

111,98

Час простою вагона під однією вантажною операцією, год

40

45,09

5,09

112,7

Коефіцієнт місцевої роботи

0,488

0,53

0,042

108,6

Час знаходження вагона на вантажних станціях, год

19,52

23,9

4,38

122,4

Середня кількість технічних станцій через які рухається вагон за час обігу

4,34

4,99

0,65

114,98

Час простою вагона на одній технічній станції, год

13,4

12,94

-0,46

96,6

Час обігу вагона:

-  в годинах;

-  в добах

86,436

3,602

98,281

4,095

11,845

0,493

113,7

113,7

Динамічне навантаження вантажного вагона, т/вагон

57,75

59,58

1,83

103,17

Коефіцієнт відношення вантажного пробігу до порожнього, %

78

79,3

1,3

101,7

Середньодобовий пробіг вагона, км

74,3

76,7

2,4

103,2

Середньодобова продуктивність вагона, т-км нетто

2410,58

2548,68

138,1

105,73