Аналіз ефективності використання основних фондів, страница 3

2. На вартісний показник фондовіддачі впливають фактори, які реально не впливають на ефективність використання основних фондів, а впливають лише на значення показника. Наприклад, це зміна доходної ставки або зміна структури перевезень, які впливають на показник, але не змінюють ефективності роботи фондів.

3. Якщо необхідно порівняти динаміку показників фондовіддачі за тривалий період часу (1990-2000рр.), треба мати на увазі зміну вартості основних фондів під впливом інфляції, а відповідно, і переоцінку вартості основних фондів. У цьому випадку на натуральні показники фондовіддачі інфляція впливає безпосередньо, тому його порівняння за роками не має сенсу. Порівнювати за декілька років можна вартісний показник: на доход теж впливає інфляція і тому на сам показник вона впливати майже не буде.

4. За встановленим порядком обліку основних фондів до кожної залізниці приписується парк вагонів, який відображається на її балансі, а реально залізниця може використовувати не тільки власні приписні вагоні, але й вагони інших залізниць. Тому реальну ефективність використання вагонів, а отже і всіх основних фондів зі 100% вірогідністю підрахувати не можливо.

Фактори, що впливають на фондовіддачу:

1. Формальні (тобто ті вплив яких  слідує безпосередньо з формул фондовіддачі): приведений вантажообіг, вартість основних фондів, у т.ч. їх кількість, структура, вартість окремих одиниць рухомого складу, обладнання, величина доходів, у т.ч. доходна ставка та структура перевезень.

2. Неформальні: кількість вантажу, яка пред’являється для перевезення вантажовідправниками, які користуються послугами залізниці, і відповідність їх тим основним фондам, які має залізниця; технічний стан основних фондів, у т.ч. їх моральний знос, кваліфікація робітників, які працюють (чи обслуговують) основні фонди.

Таблиця 2.5 - Аналіз показників фондовіддачі

Найменування показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абс. (+,-)

Відносне,%

1.Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

3295409

4215480

920071

127,92

2.Обсяг перевезень, прив. ткм, млн.

19640

19342,8

-297,2

98,5

3.Доходи від перевезень, тис. грн.

458758,71

449010,408

-9748,3

97,88

4.Фондовіддача (натур. показник), прив. ткм/грн.

5,96

4,589

-1,371

76,99

5.Фондовіддача (варт. показник), грн./грн.

0,139

0,107

-0,032

76,98

Висновок: У звітному періоді порівняно з планом відбувається зниження як вартісного так і натурального показників фондовіддачі, відповідно на 23,01% та 23,02%. Це відбувається за рахунок зниження як обсягу перевезень так і доходів від перевезень при зростанні вартості основних фондів на 27,9% . 

Аналіз ефективності використання рухомого складу

6.1 Аналіз ефективності використання вагонів

Ефективність використання вантажних вагонів аналізується за допомогою системи показників. Так, використання вантажопід’ємності вагону аналізується за допомогою таких показників як середнє статистичне навантаження () та динамічне навантаження ().

Показники, які відображають використання вагонів протягом часу це обіг вагона () у годинах та у добах та вагоно-години (), показники, які відображають пробіги вагонів - це середньодобовий пробіг вагону км/добу та вагоно-кілометри Sв ().

Комплексний показник, який відображає ефективність використання ватажних вагонів – це середньодобова продуктивність вагону ().

Для факторного аналізу середньодобової продуктивності вантажного вагону використовують наступні аналітичні залежності:

                                                                    (2. 4                                                                                            )