Статистичне оцінювання кон’юнктури товарного ринку, страница 5

Схема співставлення показників кон’юнктури товарного ринку

Показники

Характеристика кон’юнктури

Індекс виробництва

Індекс продажу

Індекс запасів

Зростання

Без змін

Зменшення

Зростання

Без змін

Зменшення

Зростання

Без змін

Зменшення

+

+

+

+

+

+

Знижена

+

+

+

+

+

Низька

+

+

+

+

Висока

+

+

+

+

+

+

Підвищена

12.3. Методичні принципи оцінювання обсягів  продажу споживчих товарів за всіма каналами  реалізації для визначення місткості ринку

Споживчий ринок в Україні набуває різноманітних форм. Утворюються нові канали реалізації товарів населенню, торговельні об’єкти недержавного сектору стають більш різноманітними, продаж товарів у значних масштабах здійснюється фізичними особами. На споживчому ринку можна виокремити такі канали реалізації товарів:

1. Офіційно зареєстровані підприємства.

2. Організований ринок із продажу:

2.1. Продовольчих товарів;

2.2. Непродовольчих товарів.

3. Неформальний ринок.

З метою отримання більш повної інформації про стан споживчого ринку на державному та регіональному рівнях Держкомстат України проводить економічне оцінювання та розрахунки, які характеризують продаж товарів населенню за всіма каналами реалізації.

Методика оцінювання загального обсягу продажу споживчих товарів розроблена Держкомстатом України в 1998 році і ґрунтується на базі даних суцільного спостереження, вибіркового спостереження об’єктів, одноразових обстежень, матеріалів вибіркових обстежень умов життя домогосподарств, що проводяться органами статистики, а також даних державних податкових органів.

Офіційно зареєстровані підприємства — це підприємства (юридичні особи) усіх форм власності та господарювання (торговельні, промислові, сільськогосподарські та інші неторговельні), що здійснюють роздрібну торгівлю та ресторанне господарство як через спеціально організовану торговельну мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, інша стаціонарна роздрібна торговельна мережа, розвізна, розносна торгівля, їдальні, кафе, бари, ресторани, інші підприємства ресторанного господарства), так і поза торговельною мережею (стосується неторговельних підприємств, організацій, установ у частині продажу через касу безпосередньо населенню товарів власного виробництва, закуплених на стороні або одержаних за бартером). Облік обсягу роздрібного товарообороту офіційно зареєстрованих підприємств через спеціально організовану торговельну мережу проводиться органами статистики з використанням методу суцільного спостереження і базується на державній статистичній звітності за формою 1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот, продаж та запаси товарів». Виторг від продажу населенню споживчих товарів і товарів виробничо-технічного призначення промисловими, сільськогосподарськими та іншими неторговельними підприємствами (з оплатою через касу підприємства) обліковується за формою 1-послуги (місячна) «Звіт про обсяг реалізації платних послуг населенню». До обсягу цього виторгу включається продаж безпосередньо населенню як продукції власного виробництва (продовольчих товарів, товарів виробничо-технічного призначення, відходів виробництва, малоцінного інвентаря і т. ін.), так і споживчих товарів, закуплених на стороні або одержаних за бартером. Виторг щодо зазначеного продажу відображається у статистичній формі в розмірі фактичної оплати товарів населенням. Частка роздрібного товарообороту офіційно зареєстрованих підприємств становила 1998 року в Україні 61,6 % загального обсягу продажу споживчих товарів. Стосовно цього каналу реалізації в цілому статистичні управління щомісяця звітують за формою  1-торг «Загальний обсяг роздрібного товарообороту» та формою 3-торг (річна). Додавши роздрібний товарооборот малих підприємств, які не звітують за формою 1-торг щомісячно, до роздрібного товарообороту підприємств, які заповнюють дані цієї форми щомісячно, одержимо роздрібний товарооборот по повному колу підприємств.