План аналізу стану та тенденцій ринку

Страницы работы

Содержание работы

План аналізу стану та тенденцій ринку

Назва пункту: Аналіз «назва обраного товарного ринку» України

1.  Аналіз товарної структури ринку

В розділі описати які товарні категорії, групи, товари утворюють обраний товарний ринок, проаналізувати динаміку структурних змін даного ринку протягом останніх 3-5 років, визначити поточні тенденції розвитку його товарної структури.

2.  Аналіз учасників ринку

Який тип конкуренції притаманний обраному ринку. Які компанії утворюють цей ринок. Які з них є головними гравцями цього ринку. З якими товарами вони працюють на даному ринку. Якими ринковими частками вони володіють. Якою ринковою силою характеризуються. Проаналізувати конкурентну ситуацію на даному ринку протягом останніх 3-5 років, визначити тенденції. Які конкурентні стратегій та стратегії конкурентної поведінки використовують різні компанії, що працюють на обраному ринку, та наскільки успішно. В даному розділі слід наводити таблиці даних, на основі яких виконується аналіз та діаграми, що візуалізують розподіл ринку за його учасниками, інші висновки.

3.  Аналіз споживачів

На основі задоволення яких базових (родових) потреб утворено обраний ринок. Хто є споживачами товарів даного товарного ринку. Наскільки однорідними є потреби та мотиви різних споживачів, груп споживачів даного ринку. Наскільки однорідною є їх споживацька поведінка. Охарактеризувати рівень сформованості споживацької культури на різні товари, товарні групи даного ринку. Запропонувати власну гіпотезу сегментації обраного ринку. Охарактеризувати прибутковість, перспективність, конкурентну ситуацію на отриманих сегментах.

4.  Аналіз маркетингових можливостей

На якому етапі життєвого циклу знаходиться даний ринок. Які перспективи його подальшого розвитку. Чи є даний ринок привабливим з точки зору виходу на нього нових компаній. Чим це пояснюється. Охарактеризувати та проаналізувати бар’єри входу компаній на ринок та бар’єри виходу з ринка. Які загальні маркетингові можливості можна виділити для існуючих учасників ринку та нових компаній, що можуть з’явитися на даному ринку.

5.  Аналіз товару з позицій маркетингу

Вибрати один з товарів, що належать до обраного ринку та проаналізувати його з позицій маркетингу:  описати та проаналізувати три рівні даного товару – товар за задумом, товар в реальному виконанні, товар з підкріпленням. Навести свої пропозиції щодо вдосконалення даного товару та аргументувати їх. Чи зпозиціоновано даний товар? Проаналізувати його позицію та запропонувати свої рекомендації щодо позиціонування даного товару з огляду на споживачів, на яких розрахований даний товар, їх потреби та мотиви, конкурентну ситуацію на ринку та на сегменті, а також властивості самого товару.

6.  Використана література (джерела інформації)

Похожие материалы

Информация о работе