Питання до іспиту з дисципліни "Інформаційні системи та технології"

Страницы работы

Содержание работы

Питання до іспиту з дисципліни

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

1.  Автоматизація планування ресурсів підприємства та планування виробничих ресурсів

2.  Автоматизовані системи управління; системи підтримки прийняття рішень

3.  Аналітичні системи СППР

4.  Бізнес-моделі в середовищі Інтернет

5.  Вимоги до корпоративної інформаційної системи

6.  Забезпечуюча частина інформаційної системи маркетингу

7.  Закон України «Про електронний цифровий підпис»: мета, основні складові частини, роль в процесі управління інформаційним середовищем маркетингу.

8.  Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»: мета, основні складові частини, роль в процесі управління інформаційним середовищем маркетингу.

9.  Інтернет-магазин: переваги та недоліки, типова структура

10. Інтернет-проект як стратегія створення і розвитку електронного бізнесу

11. Інформаційна система маркетингу: сутність, місія, цілі, задачі

12. Інформаційна технологія: сутність, мета, види. Процеси, що забезпечують автоматизацію інформаційних систем маркетингу

13. Інформаційний бізнес в мережі

14. Каталоги, рейтинги, пошукові системи: сутність, функції, переваги

15. Класи інформаційних систем

16. Класифікація інформаційних систем за рівнями прийняття рішення в організації

17. Контент-проекти і системи електронної комерції для Інтернет проектів

18. Концепції проектування інформаційних систем

19. Корпоративний проект як стратегія створення і розвитку електронного бізнесу

20. Корпоративні сайти: типова структура, основні функції, вибір доменного імені

21. Маркетингова інформаційна система: сутність, функції, підсистеми

22. Області застосування систем підтримки прийняття рішень

23. Основні види електронного бізнесу

24. Основні етапи створення і розвитку корпоративних проектів

25. Основні нормативні акти, що регламентують інформаційні взаємостосунки в Україні.

26. Основні організаційні питання реалізації Моделей В2С і В2В

27. Основні типи інформаційних систем

28. Результати впровадження CRM

29. Рекламний бізнес в мережі

30. Ринок систем підтримки прийняття рішень

31. Рівні CRM-систем

32. Роль інформаційних технологій в CRM-ініціативах

33. Системи електронного бізнесу для корпоративних проектів

34. Системи електронної комерції для корпоративних проектів

35. Системи обробки трансакцій; професійні та офісні системи: сутність, інформаційні входи та виходи, процеси обробки інформації, клієнти

36. Системи обробки трансакцій; професійні та офісні системи: сутність, інформаційні входи та виходи, процеси обробки інформації, клієнти

37. Склад функціональних підсистем ІСМ

38.  Стратегії створення і розвитку електронного бізнесу.

39. Сутність CRM, етапи впровадження CRM-ініціатив, модель сервісно-комерційного обслуговування споживачів.

40. Сутність і зміст електронного бізнесу

41. Сутність та переваги електронної комерції

42. Сховище даних системи підтримки прийняття рішень

43. Типи систем підтримки прийняття рішень

44. Управління взаємостосунками з клієнтами на базі CRM-технологій

45. Управління інформаційними ресурсами організації

46. Характеристики інформаційних систем за рівнями управління

47. Цілі і концепції електронного бізнесу

Похожие материалы

Информация о работе