Робоча навчальна програма дисципліни «Теорія ймовірностей», страница 2

3. Самостійна робота студента.

            Ціль виконання самостійної роботи: навчитися самостійно працювати з науковою й учбово-методичною літературою; самостійно застосовувати математичні методи статечних досліджень.

Зміст самостійної роботи.

Найменування теми і її короткий зміст

Обсяг, год.

Форма звітності

1

2

3

4

1

Розглядання практичних аспектів на веденої теорії.

60

4. Індивідуальні завдання.

Ціль виконання індивідуальних домашніх завдань: краще розібратися в досліджуваному матеріалі і  закріпити отримані на лекціях і практичних заняттях знання і навички.

Зміст індивідуальних завдань.

Номер завдання

Найменування теми і її короткий  зміст

Обсяг самостійної роботи при виконанні, год.

1

2

3

1

Індивідуальне завдання №1: «Розв'язання прикладів теорії ймовірностей класичного типу».

30

2

Індивідуальне завдання №2: «Обчислення чисельних характеристик випадкових величин ».

30

5. Контроль навчальної роботи студентів.

Поточний контроль виробляється у формі опитування з метою виявлення знань теоретичного характеру, а також у виді контролю виконання домашніх завдань. За результатами контролю виставляється атестація.

Контроль самостійної роботи виробляється у формі захисту індивідуальних завдань

Підсумковий контроль виробляється у формі заліку.


ЛІТЕРАТУРА, ЩО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

1.Гальперін В.М. і ін.. Макроекономіка: Підручник/ Загальна редакція Л.С.Тарасевича. – Спб.: У Спбгуэф, 1997. – 719 с.

2. Малихін В.И. Математичне моделювання економіки: Учбово-методичний посібник.  – М.: В УРАО, 1998. – 160 с.

3. Колемаєв В.А. Математична економіка: Підручник для вузів. – М.: Юніті, 1998. – 240 с.

4. С.П. Лавренюк. Математичні основи мікроекономіки. Теорія споживання: Текст лекцій. – Львів:  Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 1999. – 80 с.

5. Интрилігатор М. Математичні методи оптимізації й економічна теорія. – М.: Прогрес, 1975.

6.  Долан Э.Дж., Ліндсей Д. Макроекономіка. С-Пб., 1994.

7.  Бокс Дж., Дженкінс Г. Аналіз тимчасових рядів. Прогноз і керування. М.: Світ, 1974.

8.  Оптнер С.Л. Системний аналіз для рішення ділових і промислових проблем. М.: Рад.радіо, 1969.


ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ

Дисципліни, що забезпечують

Дана дисципліна

Семестр

Найменування дисципліни

Найменування розділа (теми)

Семестр

Номер розділа (теми)

1

2

3

4

5

1

Алгебра і геометрія

Теорія векторних просторів. Рішення систем лінійних рівнянь.

5

2.3; 2.4

2

Дискретна математика

Теорія графів.

6

2.13-2.15

2

Математичний аналіз

Умовний экстремум функцій багатьох перемінних.

7

2.20

6

Чисельні методи

Рішення систем нелінійних рівнянь.

7

2.22

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ДИСЦИПЛІН, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ

 Дисципліна, що забезпечує

Пропозиції про зміни і доповнення

Прийняте рішення кафедрою, що розробила робочу навчальну програму

Назва

Кафедра

1

2

3

4

Алгебра і геометрія

Вищої і прикладної математики

-

Забезпечити, протокол №6, 28.08.97.

Дискретна математика

Вищої і прикладної математики

-

Забезпечити, протокол №6, 28.08.97.

Математичний аналіз

Вищої і прикладної математики

-

Забезпечити, протокол №6, 28.08.97.

Чисельні методи

Вищої і прикладної математики

-

Забезпечити, протокол №6, 28.08.97.

   Зав. кафедрою прикладної математики                         проф. Грібанов В.М.


КАРТА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЛІТЕРАТУРОЮ

Найменування джерела

Кількість наявних екземплярів

Кількості студентів, що навчаються по даній дисципліні

Денна форма

Вечірня форма

Заочна форма

1

2

3

4

5

1.Гальперин В.М. і ін.. Макроекономіка: Підручник/ Загальна редакція Л.С.Тарасевича. – Спб.: У СПбГУЭФ, 1997. – 719 с.

1

25

-

-

2. Малыхин В.И. Математичне моделювання економіки: Учбово-методичний посібник.  – М.: В УРАО, 1998. – 160 с.

5

3. Колемаев В.А. Математична економіка: Підручник для вузів. – М.: Юнити, 1998. – 240 с.

4

4. С.П. Лавренюк. Математичні основи мікроекономіки. Теорія споживання: Текст лекцій. – Львів:  Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 1999. – 80 с.

2

5. Интрилигатор М. Математичні методи оптимізації й економічна теорія. – М.: Прогрес, 1975

2

6. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Макроекономіка. С-Пб., 1994.

1

7. Бокс Дж., Дженкинс Г. Аналіз тимчасових рядів. Прогноз і керування. М.: Світ, 1974.

2

8.Оптнер С.Л. Системний аналіз для рішення ділових і промислових проблем. М.: Сов.радіо, 1969.

2