Варіативні завдання до контрольних робіт № 1 і 2 з дисципліни «Вища математика для економістів», страница 2

a)  методом Крамера;

b)  засобами матричного обчислення;

c)  методом Гауса.

1)      2)     3)

3.  Написати розкладення вектору  за векторами , , :

, , , .

Варіант 14

1.  Обчислити визначники:

а)    ,                            б)    .

2.  Розв’язати СЛАР (систему лінійних алгебраїчних рівнянь):

a)  методом Крамера;

b)  засобами матричного обчислення;

c)  методом Гауса.

1)         2)        3)

3.  Написати розкладення вектору  за векторами , , :

, , , .

Варіант 15

1.  Обчислити визначники:

а)    ,                        б)    .

2.  Розв’язати СЛАР (систему лінійних алгебраїчних рівнянь):

a)  методом Крамера;

b)  засобами матричного обчислення;

c)  методом Гауса.

1)      2)         3)

3.  Написати розкладення вектору  за векторами , , :

, , , .

Варіант 16

1.  Обчислити визначники:

а)    ,                          б)    .

2.  Розв’язати СЛАР (систему лінійних алгебраїчних рівнянь):

a)  методом Крамера;

b)  засобами матричного обчислення;

c)  методом Гауса.

1)       2)     3)

3.  Написати розкладення вектору  за векторами , , :

, , , .

Варіант 17

1.  Обчислити визначники:

а)    ,                         б)    .

2.  Розв’язати СЛАР (систему лінійних алгебраїчних рівнянь):

a)  методом Крамера;

b)  засобами матричного обчислення;

c)  методом Гауса.

1)       2)     3)

3.  Написати розкладення вектору  за векторами , , :

, , , .

Варіант 18

1.  Обчислити визначники:

а)   ,         б)         .

2.  Розв’язати СЛАР (систему лінійних алгебраїчних рівнянь):

a)  методом Крамера;

b)  засобами матричного обчислення;

c)  методом Гауса.

1)         2)       3)

3.  Написати розкладення вектору  за векторами , , :

, , , .

Варіант 19

1.  Обчислити визначники:

а)   ,          б)         .

2.  Розв’язати СЛАР (систему лінійних алгебраїчних рівнянь):

a)  методом Крамера;

b)  засобами матричного обчислення;

c)  методом Гауса.

1)      2)    3)

3.  Написати розкладення вектору  за векторами , , :

, , , .

Варіант 20

1.  Обчислити визначники:

а)   ,    б)         .

2.  Розв’язати СЛАР (систему лінійних алгебраїчних рівнянь):

a)  методом Крамера;

b)  засобами матричного обчислення;

c)  методом Гауса.

1)      2)    3)

3.  Написати розкладення вектору  за векторами , , :

, , , .

Варіант 21

1.  Обчислити визначники:

а)    ,                              б)    .

2.  Розв’язати СЛАР (систему лінійних алгебраїчних рівнянь):

a)  методом Крамера;

b)  засобами матричного обчислення;

c)  методом Гауса.

1)      2)           3)

3.  Написати розкладення вектору  за векторами , , :

, , , .

Варіант 22

1.  Обчислити визначники:

а)           ,                             б)    .

2.  Розв’язати СЛАР (систему лінійних алгебраїчних рівнянь):

a)  методом Крамера;

b)  засобами матричного обчислення;

c)  методом Гауса.

1)      2)       3)

3.  Написати розкладення вектору  за векторами , , :

, , , .

Варіант 23

1.  Обчислити визначники:

а)    ,                           б)    .

2.  Розв’язати СЛАР (систему лінійних алгебраїчних рівнянь):

a)  методом Крамера;

b)  засобами матричного обчислення;

c)  методом Гауса.

1)     2)      3)

3.  Написати розкладення вектору  за векторами , , :

, , , .

Варіант 24

1.  Обчислити визначники:

а)    ,                        б)    .

2.  Розв’язати СЛАР (систему лінійних алгебраїчних рівнянь):

a)  методом Крамера;

b)  засобами матричного обчислення;

c)  методом Гауса.

1)      2)       3)

3.  Написати розкладення вектору  за векторами , , :

, , , .

Варіант 25

1. Обчислити визначники:

a)  ,                   b)    .

2.  Розв’язати СЛАР (систему лінійних алгебраїчних рівнянь):

a)  методом Крамера;

b)  засобами матричного обчислення;

c)  методом Гауса.

1)        2)    3)

3.  Написати розкладення вектору  за векторами , , :

, , , .  


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «ПРИКЛАДНА  МАТЕМАТИКА»

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

З дисципліни «вища математика для економістів(I)»

Луганськ, 2004

Варіант№1

1.  Привести квадратичну форму до канонічного виду

2.  Знайти рівняння геометричного місця точок, відстань котрих від початку координат й від точки  відносяться один до одного як 2:1.