Криптографічні методи. Шифр Цезаря. Шифр Віженера. Алгоритм DES, страница 3

7. В умовах вправи  1зашифрувати вираз  з K=8:

THE DIFFERENT BEHAVIOR OF MATTER IN ITS SOLID, LIQUID, AND GASEOUS STATES IS EXPLAINED BY KINETIC THEORY.

8. В умовах вправи  1зашифрувати вираз  з К =17:

THE STATE OF ANY PARTICULAR MATTER IS DETERMINED BY THE AMOUNT OF ENERGY CONTAINED INSIDE ITS ATOMS.

9. В умовах вправи  1зашифрувати вираз   з K=10:

THE TOTAL AMOUNT OF ENERGY CONTAINED BY THE ATOMS OF A SUBSTANCE IS KNOWN AS THE KINETIC ENERGY OF THE SUBSTANCE.

10. В умовах вправи  1зашифрувати вираз  з K=15:

THE NAME OF GERMAN PHYSICIST HEINRICH HERTZ HAS BECOME A PART OF EVERYDAY LANGUAGE BECOUSE OF HIS WORK ON ELECTROMAGNETIC WAVES.

11. В умовах вправи  1зашифрувати вираз  з K=19:

WHITE LIGHT IS A COMBINATION OF LIGHTS OF DIFFERENT COLORS: RED, ORANGE, YELLOW, GREEN, BLUE, INDIGO, AND VIOLET.

12. В умовах вправи  1зашифрувати вираз з K=11:

MOST SCIENTISTS BELIEVE THAT THE UNIVERSE WAS BORN FIFTEEN BILLION YEARS AGO IN COLOSSAL

EXPLOSION CALLED THE BIG BANG.

13. В умовах вправи  1зашифрувати вираз з K=15:

DIFFERENT BRANCHES OF BIOLOGY CONCENTRATE ON  PARTICULAR  AREAS, SUCH AS BOTANY OR ZOOLOGY.

14. . В умовах вправи  1зашифрувати вираз з  K=3:

THE BRANCH OF MATHEMATICS THAT DEALS WITH THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE SIDES AND ANGLES OF TRIANGLES IS CALLED TRIGONOMETRY.

15. . В умовах вправи  1зашифрувати вираз з  K=5:

OF ALL SPECIES, HUMANS HAVE THE GREATEST EFFECT ON THE ENVIRONMENT.

2.ШИФР ВІЖЕНЕРА

      Великим недоліком шифру Цезаря є те, що всяка буква завжди зашифровується якоюсь інший, але однією буквою. Тому зберігається структура частот, і шифр Цезаря легко зламати. Однак, якщо використовувати не одну букву, а деяке слово, те криптостійкість шифру значно підвищується – він стає неоднозначним, тобто однакові букви відкритого тексту не переходять в однакові букви криптограми.

       Це узагальнення шифру Цезаря вперше опублікував Віженер у 1586 р.  Шифр Віженера використовувався ще під час Громадянської війни в США.

       Сучасний варіант шифру Віженера заснований на матричній алгебрі: псевдослучайна матриця ключа збільшується на вектор повідомлення (блок відкритого тексту). Криптограма – результат множення. Дешифрування здійснюється по тим же правилам, але операндами будуть сама криптограма і зворотна матриця ключа.

       Для злому шифру Віженера необхідно знати частоти комбінацій букв, що підряд йдуть, (діаграм) і класифікацію діаграм на припустимі в мові, на якому написане повідомлення,  і на неприпустимі. Це відомі дані, але їх також нескладно одержати, перебравши всі сполучення букв по двох на деякому досить великому обсязі тексту.

       Алгоритм виламування шифру Віженера наступний. Нехай довжина ключа Kl. Почнемо перебір усіх 27 х 27 = 729 діаграм як перші букви ключа. Ця діаграма підставляється під першу і другу букви криптограми, ... , під (m x Kl + 1) і (m x Kl + 2)-ю. Якщо правильно вгадана довжина ключа і перші дві букви ключа, то будуть правильно розшифровані m+1 пара, і всі ці пари будуть припустимими діаграмами. У противному випадку розшифровуються не m+1 пара з вихідного тексту, а m+1 випадкових пар.

ПРИКЛАД 1 Був узятий англійський текст:

WE CHOSE THE WORD QUOTE SMILES UNQUOTE AS THE KEY SINCE IT IS THE  LONGEST IN THE ENGLISH LANGUAGE BECAUSE THERE IS A MILE BETWEEN THE FIRST AND THE LAST LETTERS  OF  THIS  WORD  PERIOD

(Ми вибрали слово ” smiles”лапки як ключ, тому що воно — саме довге слово в англійській мові оскільки першу й останню букву цього слова розділяє mile — миля.)

Це повідомлення було зашифровано ключем smiles, у результаті чого вийшла криптограма:

ORIOMGKRIEMXSIXCISIGXEJSKZRXJKSGWBZGLRIMXSLUNLP XQMAUSVXMREEAKMBTJSDAWSJKLMEWLY XMNZLDAEQLQTFTCMLXSON

OFMKRIEMXJRIUXSTMVUQXSON EAXX IEMXSSRCXLSNWPEL RIXFYLXDALTYSFQUXSOA PEHXDR I

ВПРАВИ