Засвоєння команд меню "Modify", оволодіння навичками редагування елементів креслення та зміни їх параметрів, страница 2

Mirror (mirror, дзеркало) – застосовується для побудови дзеркального відображення об’єктів відносно заданої осі. За допомогою цієї команди прискорюється та спрощується побудова симетричних зображень, які часто зустрічаються на кресленнях. AutoCAD запитує першу (Specify first point of mirror line:) та другу (Specify second point of mirror line:) точки осі відображення, яка може мати будь-яку довжину – важливо вказати її напрямок (при необхідності вказування ортогональної осі відображення зручно скористатися режимом "ORTHO"). Далі слід відповісти на запит про видалення старих (вихідних) об’єктів (Delete source objects? [Yes/No] <N>:). Після відповіді ("y" чи "n") отримуємо відповідний результат.

Offset (offset, подоба) – застосовується для побудови об’єкту, який подібний до вихідного та зміщений на задану відстань чи проходить через задану точку (Specify offset distance or [Through] <Through>:). Для завершення команди натискається "Enter".

Array (array, масив) – застосовується для побудови масиву, що складається з однакових об’єктів (зручно використовувати для побудови креслень складних регулярних конструкцій). Масив може бути прямокутним (Rectangular) чи круговим (Polar). Для прямокутного масиву вказується кількість рядків (Rows) та стовпчиків (Columns), відстані між рядками та стовпчиками. Масив буде побудований у додатних напрямках осей OX та OY, тобто направо та вгору від вихідного елементу. Для кругового масиву вказується центральна точка масиву (Center Point), кількість елементів (Number of Items), кут заповнення (Angle to Fill) та необхідність повороту елементів (Rotate Items).

Move (move, перенеси) – застосовується для переміщення об’єктів. За прийомами роботи ця команда схожа на команду CopyObject.

Rotate (rotate, поверни) – застосовується для повороту об’єктів на заданий кут відносно базової точки (Specify base point:). Кут повороту можна вказувати у командному рядку чи за допомогою миші (Specify rotation angle or [Reference]:).

Scale (scale, масштаб) – застосовується для зміни розмірів об’єктів. Система просить вказати базову точку (Specify base point:), відносно якої буде відбуватися збільшення чи зменшення об’єктів. Далі вказується число, на яке помножаються усі розміри вибраних об’єктів або вказується поточна та нова довжина (Specify scale factor or [Reference]:).

Stretch (stretch, розтягни) – застосовується для розтягнення чи стискання групи об’єктів. Можна змінювати не тільки лінійні розміри об’єктів, але й кути. Об’єкти виділяються січною рамкою. Коло, текст або група не розтягуються. Відповідні розміри задаються через точки (Specify base point or displacement:) або відстань (Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:).

Можна змінювати не тільки лінійні розміри об’єктів, але й кути. Об’єкти виділяються січною рамкою. Коло, текст або група не розтягуються. Відповідні розміри задаються через точки (Specify base point or displacement:) або відстань (Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:).

Trim (trim, обріж) – застосовується для підрізання об’єктів за ріжучою кромкою. При виконанні цієї команди об’єкти виділяються тільки після її виклику, причому виділення відбувається два рази. Спочатку вказуються об’єкти, які являються ріжучими кромками (Select cutting edges ... Select objects:), потім натискається "Enter" та вказуються частини об’єктів, які необхідно відрізати (Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:). Якщо вказувати на об’єкти з натиснутою клавішею "Shift", то замість відрізання відбуватиметься подовження об’єктів до відповідної кромки (див. команду "Extend"). Опція "Project" використовується для тривимірних моделей, опція "Edge" дозволяє виконувати підрізання до уявного перетину ріжучої кромки з об’єктом, опція "Undo" використовується для відміни останнього підрізання. Для завершення команди натискається "Enter".