Аналіз капіталу ВАТ «Ізюмський хлібозавод», страница 2

Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити  безперервний процес виробничо-торгівельної діяльності , а також зробити витрати на його розширення та оновлення.

Недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства і відсутності в нього коштів на розвиток виробництва і для здійснення діяльності суб’єкта господарювання в цілому.

Надмірна фінансова стійкість також негативно впливає на виробничо-торгівельну діяльність, оскільки гальмує її розвиток, збільшуючи витрати підприємства надмірними запасами та резервами.

Основним абсолютним показником фінансової стійкості є сума власних оборотних коштів (ВОК). Сума власних оборотних коштів визначається як різниця між власним капіталом (ВК) і вартістю необоротних активів (НА), на покриття якої, перш за все, направляється власний капітал : ВОК=ВК-НА.

Наявність власних оборотних коштів, тобто позитивне значення ВОК – це мінімальна умова фінансової стійкості.

В залежності від забезпеченості запасів джерелами фінансування, розрізняють чотири типи фінансової стійкості підприємства:

1. Абсолютна фінансова стійкість 3<ВОК - коли для забезпечення запасів достатньо власних оборотних коштів; платоспроможність підприємства гарантована.

2. Нормальна фінансова стійкість 3<ВОК+Довгострокові зобов’язання (ДЗ) - коли притягуються довгострокові кредити і займи, тобто запаси забезпечені робочим (функціонуючим капіталом); платоспроможність гарантована.

3. Нестійкий фінансовий стан З<ВОК+ДЗ+Короткострокові кредити(КК) – коли притягуються всі джерела фінансування; платоспроможність порушена, але її можливо відновити за рахунок поповнення власного капіталу, скидання обтяжливих для підприємства необоротних активів, прискорення оборотності запасів за рахунок чого знижується об’єм запасів для забезпечення виробництва.

4. Кризовий фінансовий стан З>ВОК+ДЗ+КК – коли запаси перевищують «нормальні» джерела їх формування; підприємству загрожує банкрутство.

Визначимо тип фінансової стійкості для ВАТ «Ізюмський хлібозавод»

Аналіз фінансової стійкості ТОВ "Паритет-агро" за звітній період

№ п/п

Показник

Сума тис.грн

на 01.01.2004

на 31.12.2004

1

Власний капітал

3556,0

3512,5

2

Необоротні активи

3049,7

3094,1

3

Власні оборотні кошти

506,2

418,4

4

Довгострокові забов"язання

13,7

-

5

Наявність власних оборотних коштів і довгострокових коштів для покриття запасів

519,9

418,4

6

Короткострокові забов"язання

2720,8

2178,4

7

Загальний розмір основних джерел покриття запасів

3240,7

2596,8

8

Сума запасів

2069,4

1667,7

9

Надлишок (+) чи нестача (-) власних оборотних коштів

-1563,2

-1249,3

10

Надлишок (+) чи нестача (-) власних оборотних коштів і довгострокових кредитів та займів

-1549,5

-1249,3

11

Надлишок (+) чи нестача (-) основних джерел покриття запасів

1171,3

929,1

12

Тип фінансової стійкості

нестійке

нестійке

13

Надлишок (+) чи нестача (-) коштів на 1 грн. запасів,коп.

0,57

0,56

Розрахунки показали, що фінансовий стан підприємства ВАТ «Ізюмський хлібозавод» нестійкий як на початок звітного періоду, так і на кінець, так як для покриття запасів були залучені не лише власні оборотні кошти, але й довгострокові зобов’язання та короткострокові кредити. Це говорить про те, що платоспроможність підприємства порушена. На кінець періоду запаси зменшились, але зменшився й власний капітал, а необоротні активи збільшились. То ж для відновлення платоспроможності підприємства треба або збільшувати власний капітал, або зменшувати кількість необоротних активів, обтяжливих для підприємства.