Аналіз фінансового стану ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал»

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ФИНАНСІВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до курсового проекту

по дисципліні

«Аналіз фінансового стануЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал»

                                                                                                      Виконала: ст. 641-ф группы

                                                                                                        Гуменнікова В.Д.

                                                                               Перевірила: ст. викладач                                                                                                                                      

                                                                                                                     Рева Л.Г.   

Харків  2008 р.

Зміст

Передмова                                                                                                        

1.  Аналіз майна  ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал»………………...    

1.1.Коротка характеристика   підприємства……………….………………                    

1.2.Аналіз структури і динаміки актива та пасива підприємства..……

1.3.Аналіз структури баланса……………………………………………...                                                                 

1.4.Аналіз капітала підприємства………………………………………….                                                             

1.5.Аналіз дебіторської  та кредиторської заборгованості ………………                    

2.  Аналіз фінансового стану ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал»…....  

2.1. Аналіз показників фінансової стійкості……………………………                                 

2.2.Аналіз ліквідності та платежеспроможности підприємства………..                                                                                             

3.  Аналіз фінансовых результатів діяльності ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал»

3.1. Аналіз рівня та динаміки фінансовых результатів за даними звітності……………………………………………………………..    

3.2. Факторный аналіз прибутку……………………………………………                           

3.3. Аналіз рентабельності підприємства………………………………….

3.4. Факторний аналіз рентабельності организації……………………..                                                 

4.  Аналіз ділової активності ………………………………………………..

4.1. Аналіз оборотності коштів …………………………………….                                                                 

4.2.Аналіз тривалості пераційного и фінансового циклів...             

5. Оцінка  кредитоспроможності підприємства……………………………...

6. Банкрутство ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал»………………….

   Висновки

   Список використаної літературы     

    Додатки   

Передмова

    В  даній курсовій роботі мною буде проведений аналіз промислового підприємства ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал».

    За допомогою комплексного фінансового аналізу будуть оцінюватися результати діяльності даного підприємства, розглядатиметься структура майна підприємства, а також буде проведена оцінка та  экономічна діагностика підприємства: аналіз платежеспроможності, його фіинансової незалежності, ділової активності, фінансової стійкості. 

     Информація фінансового характеру, представлена на підприємстві, являє собой баланс товариства, «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», «Примітки до річної фінансової звітності» за 2005 – 2007 рр.

     Аналіз, який я проводжу вважається зовнішнім фінансовим  аналізом, тому що базується на звітних даних, які придатні для публікації, і результати аналізу будуть відкритими. Інформація, отримана в ході проведення аналізу, може бути доступна багато чисельним користувача. Для комплексного анализа фінансового стану закритого акціонерного товариства «Гірничодобувна компанія «Мінерал»  необхідно буде оцінити тенденції найбільш загальних показників, які характеризують з різних сторін фінансовий стан підприємства.

1.  Загальна характеристика ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал»

     У даній курсовій роботі належить провести аналіз фінансового стану закритого акціонерного товариства «Гірничодобувна компанія «Мінерал».

     Родовище вторинних каолінов і вогнетривких глин у Запорізькій області було розведене в 1924 році, геологами Харківського треса "Союзкаолин". 

     Підприємство зареєстровано Розпорядженням Представника Президента України в Пологівському районі 29 грудня 1992 р. під номером 51, під назвою "Керамос Мінерал", за юридичною адресою: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Кар”єрна 28. Розрахунковий рахунок в Запорізькому обласному філіалі АКБ "Індустріалбанк" 26002061210001 МФО 313849, ЕДРПОУ 00191253, код підприємства 1272.

Похожие материалы

Информация о работе