Розробка схеми підсилювача НЧ радіоприймача стерео, страница 5

 Рисунок 3.1. Типова схема включення TDA1519

Визначимо  діюче значення вихідної напруги:

Визначимо  діюче значення вхідної напруги:

Вхідної напруги 0,2 В достатньо.

Визначимо частотні спотворення на нижніх частотах:

Мн = Мн1 + Мн2

 

Мн = Мн1 + Мн2 = 0,1+ 0,04 = 0,14 дБ

Визначимо частотні спотворення на верхніх частотах:

            Як видно з розрахунків, спотворення в області верхніх та нижніх частот не перевищують заданих при розрахунку структурної схеми.

3.2. Розрахунок регулятора тембру (форми АЧХ )

У технічному завданні  регулятор тембра повинен ослаблювати та підсилювати вхідний сигнал на 20 дБ в області НЧ, СЧ та ВЧ . Тому було обрано схему регулятора тембру на операційних підсилювачах. При проектуванні цього складного регулятора тембру не вдається скористатись простими розрахунковими співвідношеннями, тому беремо стандартне  включення трьохсмугового еквалайзера.

Рисунок 3.2.Трьохсмуговий регулятор тембра.

Використовуються резистори типу С2-23 0,125 Вт ±10%, конденсатори типу К10-17б – 30 В.

R4 = 11 кОм

R8 = 3.6 кОм

R12 = 500 кОм

C3 = 1,2 нФ

R5 = 100 кОм

R9 = 100 кОм

R13 = 3.6 кОм

C4 = 22 нФ

R6 = 11 кОм

R10 = 3.6 кОм

C1 = 18 мкФ

C5 = 4,7 нФ

R7 = 11 кОм

R11 = 3.6 кОм

C2 = 47 нФ

Для  підвищення (зменшення) меж коефіцієнта підсилення на НЧ відповідно зменшують (збільшують) опір резисторів R4 і R6 при цьому нижня частота настройки НЧ регулятора тембра підвищується (знижується). Зміна R8 і R10 у незначній мірі діє на корекцію на ділянках СЧ діапазона. Зміна R11 та R13 діє на корекцію на ділянці ВЧ діапазона.

У якості операційного підсилювача застосуємо мікросхему К140УД12.

     3.4. Розрахунок регулятора гучності

Схема регулятора гучності зображена на рисунку 3.4.

Рисунок 3.3.  Схема регулятора гучності.

Дані для розрахунку:

глибина регулювання гучності  40дБ.

R2 приймається рівним R2=1 кОм.

Тоді для забезпечення заданої у ТЗ глибини регулювання гучності  40дБ або 100 раз опір змінного резистора R1 обиратимемо:

R1= R2(Кд – 1) = 1000 (100-1) = 99 кОм

За розрахованими значеннями резисторів вибираються згідно Е рядів номінали резисторів.

R2   C2-23 - 0,125 Вт – 1 кОм ±5%;

R1  СП2-1-100 кОм.

4. Моделювання регулятору форми АЧХ  на ЕОМ

4.1.Вибір моделюючої системи

Для досліджень параметрів і характеристик реалізації схемних рішень було розроблено  велика кількість програм. За допомогою них можна провести повний схематичний аналіз складних пристроїв. Це програмне забезпечення відрізняється  рівнем та кількістю запропонованих тестів для схем,  зручностями для користувачів те елементною базою.

Розглянемо переваги та недоліки деяких програм:

MicroCap V –  має великі можливості щодо різних варіантів тестування схем як по змінному так і постійному струму, є можливість корегування параметрів. Досить незручна у користуванні і призначена більше для одержання параметрів і характеристик уже готової статичної схеми ніж для динамічного моделювання та зміни варіантів схеми. Є можливість визначати  карти напруг, розсіюванні потужності, при нажиманні одної кнопки. Для користувача є  недолік – це незручний інтерфейс.

Electronic Work Bench 5.0 C – має ті ж можливості, як і
Micro Cap V, але має зручніший візуальним інтерфейсом, що схожий до лабораторних умов. Програма максимізована для динамічних досліджень. .  Дозволяє працювати як з аналоговими так із цифровою схемотехнікою. Має невеликий, але достатній набір можливих тестів . Елементна база програми досить широка. Гнучке збереження результатів. Для елементів активних і пасивних є можливість зміни їх параметрів.