Розрахунок каскаду кінцевого підсилення з коефіцієнтом підсилення по потужності 22.7 дБ, страница 2

верхня і нижня частота діапазону Fн =50Гц, Fв =8 МГц;

коефіцієнт нелінійних спотворень КН=0,2 %;

напруга джерела живлення Еж=12 В.

Схема даного каскаду показана на рисунку 2.2.1

Рисунок 3 – Схема електрична принципова КПП

Для побудови навантажувальної характеристики візьмемо опір навантаження, що рівний вхідному опору ККП:  Ом. Напругу живлення даного каскаду позначимо Е = 12 В. Отже, навантажувальна пряма перетне вісь колекторного струму в точці (див. додаток Д, рисунок Д.1)

,                                       (2.2.1)

 (А).

На вхідних та вихідних характеристиках у п.1 ми визначили положення робочої точки для отримання необхідного значення вихідної напруги при заданому розподілі коефіцієнтів підсилення по потужності. Отже, звідси маємо:

 (А),

 (В),

 (В),

                                             (2.2.2)

Задамося напругою на емітері

 (В).

Розрахуємо опори резисторів, та потужність, що буде розсіюватись на них в роботі даного каскаді, що задають режим роботи транзистора ККП.

Опір навантаження  даного каскаду обчислюється за такою формулою

,                                        (2.2.3)

 (Ом).

Із стандартного ряду вибираємо значення опору   Ом.

Розрахуємо потужність, що буде розсіюватись на цьому резисторі

,                                 (2.2.4)

 = 0,11 (Вт).

Вибираємо резистор  типу C2-22-0,125-1 кОм±10%.

Знайдемо значення опору резистора R7. Для цього знайдемо спочатку струм емітера, що для каскаду, зібраного по схемі зі спільним емітером знаходиться за формулою (1). Отже, струм емітера КПП рівний

 (А).

Отже, опір резистора Rе

,                                                    (2.2.5)

 (Ом).

Із стандартного ряду вибираємо наближене значення опору до розрахованого 110 Ом.

Розрахуємо потужність, що буде розсіюватись на цьому резисторі

,                                                    (2.2.6)

 =0,01 (мВт).

Вибираємо резистор Rе типу C2-22-0,125-110 Ом±10%.

Визначимо номінали резисторів подільника напруги на базі.

Опір подільника

,                                  (2.2.7)

 (Ом).

Опір резистора подільника R2

,                                    (2.2.8)

 (Ом).

Опір резистора подільника R1 визначається по формулі

,                               (2.2.9)

(Ом).

Отримавши значення усіх резисторів подільника, можна визначити величину вхідного опору

,                                        (2.2.10)

 (Ом).

Із стандартного ряду вибираємо наближене значення опору до розрахованого 120  Ом.

Вибираємо резистор R1 типу C2-22-0,125-120 Ом±10%.

Розрахуємо розділову ємність Ср1. Для цього скористаємося формулою як ККП,

де  Гц;

 дБ = 1,096 раз;

 - вхідний опір каскаду КПП.

Тоді значення розділової ємності Ср1 рівне

 (мкФ).

Вибираємо розділову ємність С1 типу К50-6-3 В -150 мкФ10%.

Для визначення ємності конденсатора Се в емітерному колі скористаємося формулою як для ККП для визначеного опору в колі емітера

 (Ф).

Отже, оберемо конденсатор Се типу К50-6-3В-50 мкФ10%.

Для забезпечення живлення даного каскаду використовується стандартна схема блоку живлення, що виконується на виході імпульсного джерела живлення телевізорного блоку живлення. Таким чином встановлюється напруга +12 В.

2.3 Розрахунок регуляторів підсилення

Схема регулятора підсилення зображена на рисунку 2.3.1

Рисунок 2.3.1  Схема регулятора підсилення.

Глибина регулювання підсилення 54 дБ ( або 500 раз ).

R1 приймається рівним 10 кОм.

Тоді для забезпечення заданої у ТЗ глибини регулювання гучності  54 дБ або 500 раз опір змінного резистора R2 обиратимемо з виразу

R2= R1/(Кд – 1),                                           (2.3.1)