Анотації дисциплін "Основи теорії радіотехнічних схем", "Математичне моделювання сигналів та процесів у радіотехніці", "Математичне моделювання засобів зв’язку"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Предмет: Основи теорії радіотехнічних схем

Факультет: РТТК

Статус дисципліни: вибіркова

Курс: четвертий       Триместр: 10 (осінь)

Стаціонарне

навчання

Годин

на тиждень

Лекції (год.)

17

1

Практичні заняття (год.)

Лабораторні заняття (год.)

9

0.5

Семінари (год.)

КП (КР) трим.

РГР

СРС (індивідуальні заняття) (год.)

118

Всього (год./кредитів)

144/4

Екзамен (триместр)

Залік (триместр)

10

КОД:

ВПД.07

Лектор: Кофанов Віктор Леонідович, професор, к.т.н.

ФРТТК: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ, Кафедра радіотехніки. Р.т. 44-04-81.

МЕТА: підготовка студентів в галузі теоретичного дослідження радіотехнічних схем сучасними методами.

В результаті вивчення дисципліни студент має знати: основні сучасні методи аналізу характеристик трактів; орієнтуватись в особливостях застосування різних методів залежно від мети та об’єкту аналізу.

По вивченні дисципліни студент має уміти провести теоретичне дослідження характеристик трактів у загальному вигляді.

ПРОГРАМА: Вторинні параметри та характеристики радіотехнічних схем. Узагальнений метод вузлових напруг. Алгоритми аналізу узагальненим методом вузлових напруг. Узагальнений метод контурних струмів. Алгоритми аналізу узагальненим методом контурних струмів. Метод відокремлення багатополюсних підсхем. Алгоритми аналізу методом відокремлення багатополюсних підсхем. Машинний аналіз радіотехнічних схем.

БІБЛІОГРАФІЯ:

1. Сигорский В.П., Петренко А.И. Основы теории электронных схем. – К.: Вища школа, 1971. – 568 с.

2. Радіотехніка: Енциклопедичний навчальний довідник: Навчальний посібник/За ред. Ю.Л.Мазора, Є.А.Мачуського, В.І.Правди. – К.: Вища школа, 1999. – 838 с.

3. Трохименко Я.К. Методы обобщённых чисел и анализ линейных цепей. – М.: Советское радио, 1972. – 212 с.

4. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. – К.: Техника, 1975. – 766 с.

5. Сигорский В.П., Петренко А.И. Алгоритмы анализа электронных схем. – М.: Советское радио, 1976. – 608 с.

6. Нагорный Л.Я. Анализ и расчёт усилительных схем. – К.: Гостехиздат, 1963. – 244 с.

7. Red Hat Linux 7: Пер. с англ./Билл Болл и др. – СПб: ООО, 2002. – 448 с.

8. Чуа Л.О., Пен-Мин Лин. Машинный анализ электронных схем. – М.: Энергия, 1980. – 638 с.

9. Чахмахсазян Е.А. и др. Машинный анализ интегральных схем. – М.: Советское радио, 1974. – 562 с.

10. Величко Ю.Т. Теоретичні основи радіотехнічних мереж. Навчальний посібник для вузів. – Львів: Видавництво ЛДУ, 1966. – 340 с.

11. Величко Ю.Т. Прохідні чотириполюсники. Навчальний посібник для вузів. – К.: Держтехвидав, 1958. – 410 с.


МЕТОДИ  ОЦІНЮВАННЯ:  Протягом триместру студенти проходять два модульних контролі. На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання курсу.

ПЕРЕДУМОВИ: ”Вища математика”, “Фізика”, “Інформатика”, “Радіоматеріали, радіокомпоненти та основи мікроелектроніки”, “Основи теорії кіл”, “Сигнали та процеси в радіотехніці”, “Основи автоматизації проектування РЕА”, “Аналогові електронні пристрої”, “Цифрові пристрої та мікропроцесори” і “Елементна база цифрових систем зв’язку”.

МЕТОДИЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекції студентам роздаються конспекти лекцій актуальної тематики, на лабораторних роботах – методичні вказівки.

ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА:  Перелік тем:

1. Метод чотириполюсника. Матриці та визначники.

2. Алгоритм аналізу узагальненим методом вузлових напруг. Співвідношення при різних варіантах вибору базисного вузла.

3. Дуальність узагальнених методів вузлових напруг та контурних струмів.

4. Взаємне перерахування параметрів між узагальненими методами вузлових напруг та контурних струмів.

5. Матриці інтегрованих мікросхем.

Екзаменаційна методика:  диференційний залік у письмовій формі.

Реєстрація на курс:  в деканаті ФРТТК.

Реєстрація на іспит:  з лектором, персонально чи по телефону.

Предмет: Математичне моделювання сигналів та процесів у радіотехніці

Факультет: РТТК

Статус дисципліни: вибіркова

Курс: 5М                                                 Триместр: 14

Стаціонарне

навчання

Годин

на тиждень

Лекції (год.)

28

2

Практичні заняття (год.)

14

1

Лабораторні заняття (год.)

-

-

Семінари (год.)

КП (КР) трим.

РГР

СРС (індивідуальні заняття) (год.)

66

Всього (год./кредитів)

108/4

Екзамен (триместр)

Залік (триместр)

14

КОД:

ВПД.07

Лектор: Кофанов Віктор Леонідович, професор, к.т.н.

ФРТТК: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ, Кафедра радіотехніки. Р.т. 44-04-81.

МЕТА: забезпечити основи теоретичного дослідження радіоелектронних схем сучасними методами.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Дополнительные материалы
Размер файла:
209 Kb
Скачали:
0