Проектування гібридної інтегральної тонкоплівкової мікросхеми радіомікрофона, страница 12

         Отже, тепловий розрахунок показує, при температурі корпуса  = 600С всі навісні компоненти можуть працювати до 1250C, плівкові резистори до 1100C і плівкові конденсатори та індуктивності до 850C. Загалом мікросхема може працювати до 850C, при умові, що ні один елемент не вийде з ладу.

8 Розрахунок надійності мікросхеми

 Надійність мікросхеми визначається часом напрацювання на відмову, який визначається за формулою:

 ,                                                   (8.1)

де lå – сумарна інтенсивність відмов компонентів та елементів мікросхеми.

Значення інтенсивності відмов гібридної ІМС, яка містить плату з повним набором плівкових елементів та компонентів та гнучким дротяним монтажем, з урахуванням режиму роботи та умов експлуатації визначається за виразом:

   

      (8.2)

де l, l0R, l, l0дп, l0кп, l, l0пр, l0зєд, l0п – інтенсивність відмов транзисторів, плівкових резисторів, плівкових конденсаторів, друкованих провідників, контактних площадок, навісних компонентів, дротяних перемичок, з’єднань, підкладки;

NТ, NR, NС, Nн, Nдп, Nкп, Nвк – кількість транзисторів, плівкових резисторів, плівкових конденсаторів, навісних елементів, друкованих провідників, контактних площадок, виводів корпусу;

 a – поплавковий коефіцієнт, що враховує вплив температури і електричного навантаження [9];

 кі – коефіцієнт, що враховує вплив навколишнього середовища. Він визначається за наступною формулою [2]:

                                                (8.3)

де к1=1.07 – коефіцієнт, що враховує дію механічних навантажень;

     к2=2 – коефіцієнт, що враховує дію вологості (мікросхема повинна витримувати вологість 90÷98 %, температура 60÷125ºС);

     к3=1,15 – коефіцієнт, що враховує наявність атмосферного тиску         (760 мм рт. ст. (101 325 Па)).

Тоді, за формулою (3):

.

Визначаємо коефіцієнти навантаження пасивних елементів. Для резисторів маємо:

                                                             (8.4)

Визначаємо коефіцієнт навантаження для кожного резистора:

Для конденсаторів користуємося наступною формулою:

                                                       (8.5)

 Для навісних конденсаторів:

                                                                                                                                 (8.6)

                                                             

Для транзистора коефіцієнт навантаження визначається наступними виразами:

                                                       (8.7)

                                                                                                 (8.8)

де Іі – струм колектора транзистора; Іідоп – максимально допустимий струм колектора; Uк – напруга на ділянці емітер – колектор; Uдопк – максимально – допустима напруга на ділянці колектор – емітер.

Рисунок 7.1 – Залежності поплавкових коефіцієнтів  від температури та коефіцієнта навантаження kн для плівкових резисторів (а), плівкових конденсаторів (б) та транзисторів (в)

В залежності від умов експлуатації, з рисунка 8.1 визначаємо коефіцієнти, які враховують вплив температури та електричного навантаження. Для резисторів маємо вибираємо криву 1 де: αR ≈ 0,025, при температурі 1100C; визначаємо коефіцієнти для конденсаторів: αнС= 0,5; для транзисторів маємо: αнVT=0,85.

Результати підрахунків заносимо до таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 – Характеристики елементів

Тип елемента

Кількість, шт.

l0, год-1

a

Плівкові елементи

Резистори

4

1·10-9

0,025

Конденсатори

9

10·10-9

0,5

Індуктивності

1

1·10-8

-

Навісні компоненти

Транзистори

2

1·10-8

0,85

Керамічні конденсатори

2

1·10-8

-

Деталі плати

 

Друковані провідники

10

1·10-9

-

Контактні площадки

18

1·10-9

-

Підкладка

1

 5·10-10

-

Дротяні перемички

           1

      1,1·10-9

  -