Розробка підсилювача потужності низької частоти для телевізійного приймача стерео стаціонарний ’’1’’ групи складності, страница 2

Оскільки вихідна потужність велика, то застосуємо схему безтрансформаторного підсилювача потужності (БПП) з додатковою симетрією плеч.

Визначаємо величину корисної потужності, що віддається транзистором останього каскаду підсилювача.


Визначаємо потужність транзистора VT4, при роботі в режимі АВ коефіцієнт корисної дії h=50%

    Вибираємо тип транзисторів кінцевого каскада КТ825А із параметрами:

Рк доп =160Вт

Uк доп=100В

Iк доп=20А 

Вмин=500

fгр=4МГц 

So=20А

Визначимо напругу живлення:

Для вибраного транзистора

 Рк доп=60Вт >РК. VT4=25Вт

 Ек<0.7UК доп     40<0,7.100=70В

Проводиться перевірка транзисторів за струмом

Визначаємо коефіцієнт підсилення за потужністю транзисторів останього каскаду та величину вхідної потужності.

КрVT4(VT5)=0.7Вmin=0.7.500=350(25.44дБ)

Рвх VT4(VT5)=P~пл/ КрVT4(VT5)=15/350=43мВт

Визначається потужність розсіювана на колекторі транзисторів переднього каскаду БПП, амплітуда імпульсів колекторного струму.

РкVT2(VT3)=1,2Pвх КрVT4(VT5)=1.2 43=51,6мВт

IмVT2(VT3)=1.7 IмVT4(VT5)/BminVTT4(VTT5)=1.7.3.4/500=11,6мA

Проводимо вибір комплементарної пари транзисторів VT2(VT3) типу КТ502В-КТ503В, що мають слідуючі параметри:

Ркдоп=0.5Вт,                       Uкдоп=100В,                        Iкдоп=300мА,

   Вмин=80 ,                                   fs=100кГц,                                    So=100мА/В.

Для вибраних транзисторів

Ркдоп=0.5Вт>51,6мВт

Ек<0.7Uкдоп   40<0.7.100=70B

300мА>11,6мА

Проводиться перевірка частотних властивостей вибраних трнзисторів

Fb≤fs[1+SoRнVTT2(VTT3)]

104<100.103(1+100.10­­­-3.2000)=20.106

Вибрані транзистори підходять за всіма параметрми.

Визначається коефіцієнт підсилення за потужністю, амплітуда імпульсу базового струму, величина вихідної потужності каскаду наVTT2(VTT3).

KPVTT2(VTT3)=0.7BminVTT2(VTT3)=0.7.80=56(17.48дб)

IδmVTT2(VTT3)= ImVTT2(VTT3)/BminVTT2(VTT3)=0,0116/80=0,15мА

PвхрVTT2(VTT3)= PвхVTT4(VTT5)/ PрVTT2(VTT3)=51,6/56=0,92мВт

Визначається потужність, розсіювана на колекторі транзистора VT1, необхідна величина його колекторного струму

Рк VTT1=8.Pвх VTT2(VTT3)=8.0,92=7,36мВт

Iк VTT2=3.Iδм VTT2(VTT3)=3.0.15=0,45мА

В якості VT1 вибираємо КТ342Б

Рк доп=250мВт                   Iк доп=50мА                                        UКдоп=25В

Вмin=200                              fгр=300мГц                        fs=2,4МГц     So=250мА

Kp VTT1=10lg0.3.B­­2min=10lg0.3.2002=40.8дБ

Визначаемо необхідний загальний коефіцієнт підсилення за потужністю

Кр заг=10.lg вих.Q1/Pвх)  

Де Q1вплив регуляторів тембру

   Pвхпотужність джерела сигналу

Кр заг =10 lg (30‘14,13/10-6)=82 дБ

Розраховуєм загальний коефіцієнт підсилення

Кр загр VTT4р VTT2р VTT1= 25,44+17,48+40,8=83,72дБ

 

1.3 Розрахунок частотних спотворень:        

 Частотні спотворення транзисторів дуже малі і ними знехтуємо.

Чстотні спотворення на ВЧ:

Приймаємо частотні спотворення що створюються елементами схеми.

Каскадом попереднього підсилення Мвпк=0,5дБ

Вихідним каскадом підсилювача потужності Мввк=1дБ

Мв=1+0,8=1,8дБ<Мвтз=2дБ

Частотні спотворення на НЧ:

Каскадом попереднього підсилення Мнпк=0,5дБ

Вихідним каскадом підсилювача потужності Мнвк=1дБ

Мн=1+0,8=1,8дБнтз=2дБ

1.4. Нелінійні спотворення

 Приймаємо для каскадів попереднього підсилення по

Кn пт=0.1% вихідних каскадів  Кн ВК=0,7%

КнНППНВК=0,2+0.6=0,8%<КНТЗ=1%

На підставі проведених розрахунків виникає така структурна схема

VT2

Kp=17,48Дб

MH=0,6Дб

MB1=0,6Дб

Kr=0,2%

 

VT3

Kp=25.44Дб

MH=0,6Дб

MB1=1Дб

Kr=0,5%

 
   

VT2

Kp=40,8Дб

MH=0,6Дб

MB1=0,6Дб

Kr=0,1%

 

VT1

Kp=17,48Дб

MH=0,6Дб

MB=0,6Дб

Kr=0,2%

 

VT4

Kp=25.44Дб

MH=0,6Дб

MB=1Дб

Kr=0,5%

 
 


                  Для того, щоб зменшити габарити, коефіцієнт корисної дії, ціну підсилювача застосуємо інтегральну мікросхему TDA 1514. Вона являє собою потужний високочастотний операційний підсилювач. Мікросхема  володіє гарною лінійністю і придатна для використання у підсилювачах високої вірності. Параметри мікросхеми вже реально конкурують з параметрами таких підсилювачів на дискретних елементах, як “Барк”, “Одіссей”, “Вега”. В таблиці наведені деякі її параметри.

Назва параметру

Значення

Примітка

Напруга живлення

Вихідна потужність при Кг<0,1%

40(50)Вт

8(4)Ом;Uж=

(23 В)

Максимальний вихідний струм

6,4 А

Споживаний струм в режимі спокою

<90мА

Без навантаження

Коефіцієнт гармонік

<0,01%

При вихідній потужності Рвих=32Вт

Коефіцієнт інтермодуляційних спотворень

<0,005%

Смуга  повної потужності

20...25000Гц

На рівні –3Дб

Швидкість зростання вихідної напруги

>14 В/мкс

Коефіцієнт підсилення з розімкнутим колом зворотного зв‘язку

89Дб

Типове значення

Вхідний опір

<1 МОм

Без врахування R1

Вихідний опір

<0,1 Ом

Вхідний струм

<1мкА

Частота одиничного підсилення

5МГц

Врахувавши ці дані можна синтезувати таку структурну схему. При цьому врахуємо, що нелінійні спотворення у регуляторів тембру та гучності

          Кг=0,1%