Створення текстових проектів. Основи створення проекту за його текстового введення

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіоелектроніки, зв’язку та приладобудування

Кафедра радіотехніки

Звіт

з лабораторної роботи №5

на тему „Створення текстових проектів ”

з дисциплін „ЕБЦСЗ” та „ЦП та МП”

Виконали:

ст. гр. РТт - 08                                                                                               Бойко І.В.

                                                                                                 Тромсюк В.Д

Перевірив:                                                                                                   Гаврілов Д.В.

Вінниця 2010

Лабораторна робота №5

СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВИХ ПРОЕКТІВ

Мета роботи: основи створення проекту за його текстового введення, запровадження до текстового файлу макрофункцій, символів та мегафункцій; дослідження запрограмованого пристрою.

Виконання роботи

1.1  Створюємо текстовий файл піктограмою New Text Fileтекстового редактора і даємо ім‘я з розширенням .tdf безіменному (AhdlN.tdf) файлу: піктограмою збереження файлу викликати діалогове вікно збереження, в якому встановши тип файлу AHDL File (*.tdf), введимо ім’я файлу 5_Lb_node і натиснути кнопку збереження. У рядку заголовка файлу відобразиться назва 5_Lb_node.tdf.

Рис. 1.1 - Описання функції мовою AHDL

1.2 Прокомпілюємо проект і в результаті створення файлу часових діаграм, отримаємо часові діаграми функції, див. рис. 1.2.

 

Рисунок 1.2 -  Часові діаграми

Виконавши автоматичне проектування, ми переконалися, що часові діаграми повністю збігаються, що свідчить про правильність виконання даного пункту.

2.1 Виконуємо синтез із використанням оператора таблиці відповідності Truth Table Statementна прикладі завдання 5.2, для чого даємо ім’я новому проекту 5_46_tab, створюємо однойменний текстовий файл і зберігаємо його із включенням до проекту. Ввівши потрібні функції і описавши дешифратор, отримуємо такий файл, див. рис. 2.1.

                     Рис. 2.1 – Текстовий файл для дешифратора

2.2 Прокомпілюємо проект і в результаті створення файлу часових діаграм, отримаємо часові діаграми функції, див. рис. 2.2.

Рисунок 2.2 -  Часові діаграми

3.1 Виконаємо синтез із використанням умовного оператора If Then (якщо, тоді) у проекті 5_46if_then (на прикладі завдання 5.3) шляхом створення текстового файла (.tdf)і аналізу результатів так само, як у п. 1.2 за винятком п. 1.2,б, в якому введимо умовний оператор If Then: ІT > If Then Statementта вставляємо в утворений таким чином шаблон мовою AHDL. Ввівши всі необхідні шаблони отримуємо текстовий файл виду, див. рис. 3.1.

Рис. 3.1 – Текстовий файл для демультиплексора

3.2 Прокомпілюємо проект і в результаті створення файлу часових діаграм, отримаємо часові діаграми функції, див. рис. 3.2.

Рисунок 3.2 -  Часові діаграми

4.1 Виконаємо синтез із використанням оператора вибору Case(випадок) у проекті 5_46_case (на прикладі завдання 5.4 – для наочності див. файл 4prim.bdf з Лаб. роботи №4 за відсутності входу d3) шляхом створення текстового файла (.tdf)і аналізу результатів так само, як у п. 1.2 за винятком п. 1.2,б, в якому вводимо оператор вибору Case: ІT >Case Statement.  . Ввівши всі необхідні шаблони отримуємо текстовий файл виду, див. рис. 4.1.

Рис. 4.1 – Текстовий файл для мультиплексора

5.1 Створюємо новий проект 5_46_macro і однойменний текстовий файл (.tdf) із включенням його до проекту. Ввівши всі необхідні шаблони отримуємо текстовий файл виду, див. рис. 5.1.

Рис. 5.1 – Текстовий файл для перетворювача коду

5.2 Прокомпілюємо проект і в результаті створення файлу часових діаграм, отримаємо часові діаграми функції, див. рис. 5.2.

Рисунок 5.2 -  Часові діаграми

6.1 Створюємо новий проект 5XXmega і однойменний текстовий файл (.tdf), зберігаємо із включенням до проекту цей файл, ввести заголовок (Title Statement) та виконуємо такі дії (під кожним пунктом наводяться фрагменти файла 500mega.tdf). Ввівши всі необхідні шаблони отримуємо текстовий файл виду, див. рис. 6.1.

6.2 -  Текстова реалізація логічної функції на мультиплексорі

6.2 Прокомпілюємо проект і в результаті створення файлу часових діаграм, отримаємо часові діаграми функції, див. рис. 6.2.

Рисунок 6.2 -  Часові діаграми

Виконавши автоматичне проектування, ми переконалися, що часові діаграми повністю збігаються, що свідчить про правильність виконання даного пункту.

7.1.  Сумісне включення до текстового проекту мегафункцій і макрофункцій, для чогостворюємо новий проект 5_46_CKR і однойменний текстовий файл (.tdf), зберегти із включенням до проекту цей файл та виконати такі дії (див. файл 500CKP.tdf). Ввівши всі необхідні шаблони отримуємо текстовий файл виду, див. рис. 7.1.

Рис. 7.1 - Сумісне включення до текстового проекту мегафункцій і макрофункцій

7.2 Прокомпілюємо проект і в результаті створення файлу часових діаграм, отримаємо часові діаграми функції, див. рис. 7.2.

Рисунок 7.2 -  Часові діаграми

Висновок: при виконанні даної лабораторної роботи ми засвоїли основи створення проекту за його текстового введення, запровадження до текстового файлу макрофункцій, символів та мегафункцій; дослідження запрограмованого пристрою.

Похожие материалы

Информация о работе