Вибір принципової схеми підсилювача та розрахунок елементів, страница 3

Позначення

Розраховано

Вибрано

R1 (R19)

10 кОм

СП2-6В-10 кОм (спарений) 

R2, R20  

100 Ом

МЛТ-0.125-100 Ом ±5%   (Е24)

R3, R21

66 кОм

МЛТ-0.125-66.5 кОм ±1%   (Е96)

R4, R22

9 кОм

МЛТ-0.125-9.1 кОм ±5%   (Е24)

R5, R23

12.5 кОм

МЛТ-0.125-12.4 кОм ±1%   (Е96)

R6, R24

595 Ом

МЛТ-0.125-5.9 кОм ±1%   (Е96)

R7, R25

1.9 кОм

МЛТ-0.125-1.91 кОм ±1%   (Е96)

R8, R26

752 Ом

МЛТ-0.125-750 Ом ±5%   (Е24)

R9  (R27)

4.7 кОм

СП2-6В-4.7 кОм (спарений)

R10, R28

94 Ом

МЛТ-0.125-91 Ом ±5%   (Е24)

R11, R29

588 Ом

МЛТ-0.125-590 Ом ±1%   (Е96)

R12  (R30)

4.7 кОм

СП2-6В-4.7 кОм (спарений)

R13, R31

228.8 кОм

МЛТ-0.125-226 кОм ±1%   (Е96)

R14, R32

32.2 кОм

МЛТ-0.125-32.4 кОм ±1%   (Е96)

R15, R33

5.1 кОм

МЛТ-0.125-5.1 кОм ±5%   (Е24)

R16, R34

835 Ом

МЛТ-0.125-845 Ом ±1%   (Е96)

R17, R35

1.3 кОм

МЛТ-0.125-1.3 кОм ±5%   (Е24)

R18, R36

47.21 кОм

МЛТ-0.125-47.5 кОм ±1%   (Е96)

С1, C13

103.4 мкФ

К50-16-100 мкФ×15В  ±5% 

С2, C14

2 мкФ

К50-16-2 мкФ×15В  ±5%  

С3, C15

1.1 нФ

К50-5-1100 пФ×250 В ±5%  

С4, C16

21 мкФ

К50-16-22 мкФ×25В  ±5%  

С5, C17

6 мкФ

К50-16-6.8 мкФ×25В  ±5%  

С6, C18

0.1 мкФ

К73-9-0,1мкФ´63В ±5%

С7, C19

0.8 мкФ

К73-9-0,82мкФ´63В ±5%

С8, C20

0.015 мкФ

К73-9-0,015мкФ´63В ±5%

С9, C21

0.12 мкФ

К73-9-0,12мкФ´63В ±5%

С10, C22

7.3 мкФ

К50-16-10 мкФ×25В  ±5%  

С11, C23

0.82 мкФ

К73-9-0,82мкФ´63В ±5%

С12, C24

55.14 мкФ

К50-16-68 мкФ×50В  ±5%  

С25

10.6 мкФ

К50-16-10 мкФ×50В  ±5%  

Зміст

     Вступ….…………………………………….............……………………………....

     Розробка технічного завдання……................….………………………………....

1. Розрахунок структурної схеми пристрою...............................................................

1.1 Вибір  навантаження……………............................................................................

1.2. Вибір схеми каскадів кінцевого підсилення........................................................

1.3. Визначення корисної потужності, що забезпечується транзистором ККП......

1.4.Вибір транзисторів ККП.........................................................................................

1.5. Вибір транзисторів попередніх каскадів підсилення..........................................

1.6.Визначення загального коефіцієнта підсилення одного каналу пристрою за потужності......................................................................................................................

1.7.Визначення кількості каскадів підсилення...........................................................

1.8. Розрахунок відношення сигнал / шум..................................................................

1.9. Розподіл частотних і нелінійних спотворень по каскадам ................................

1.10 Структурна схема підсилювача ...........................................................................

2. Вибір  принципової схеми підсилювача та  розрахунок  елементів.....................                                           2.1. Вибір схеми.............................................................................................................

2.2. Електричний розрахунок каскадів підсилювача..................................................

2.3. Розрахунок пасивного регулятора тембру (з межами  ±15дб)...........................

2.4. Розрахунок регулятора підсилення.......................................................................

3. Загальна принципова схема підсилювача................................................................

4. Моделювання підсилювача НЧ на ЕОМ……...................................……………..

4.1. Частотні характеристики підсилювача.................................................................

4.2.  Вплив пасивного регулятора тембру на частотні характеристики...................

5. Порівняння результатів проектування з вимогами ТЗ……......................……….

    Висновок…………………….................………………………...…………....…….

    Література…………………………..................……………………………...……..

    Додаток………………………....................………………………………..……….