Проектування цифрових пристроїв на типових ІС та на ВІС програмованої структури з використанням моделюючого пакету MAX+plus II, страница 4

     Рисунок 1.16- Часова діаграма              Рисунок 1.17- Матриця затримок                  

На рисунку 1.18 зображена схема реалізації функції, в базисі І-НЕ для інверсного значеня функції.

Рисунок 1.18 - Схема реалізації функції в базисі І-НЕ для інверсного значення функції в програмі MAX+plus II

Результати моделювання даної форми наведені на рисунках 1.19-1.20

     Рисунок 1.19- Часова діаграма              Рисунок 1.20- Матриця затримок        

     На рисунку 1.21 зображена схема реалізації функції, в базисі АБО-НЕ для прямого значеня функції.

Рисунок 1.21 - Схема реалізації функції в базисі АБО-НЕ для прямого значення функції в програмі MAX+plus II

Результати моделювання даної форми наведені на рисунках 1.22-1.23

     Рисунок 1.22- Часова діаграма              Рисунок 1.23- Матриця затримок                  

          На рисунку 1.24 зображена схема реалізації функції, в базисі АБО-НЕ для прямого значеня функції.

Рисунок 1.24 - Схема реалізації функції в базисі АБО-НЕ для прямого значення функції в програмі MAX+plus II

Результати моделювання даної форми наведені на рисунках 1.25-1.26

     Рисунок 1.25- Часова діаграма              Рисунок 1.26- Матриця затримок                  

          На рисунку 1.27 зображена схема реалізації функції, в базисі АБО-НЕ при редукції.

Рисунок 1.27 - Схема реалізації функції в базисі АБО-НЕ при редукції в програмі MAX+plus II

Результати моделювання даної форми наведені на рисунках 1.28-1.29

Рисунок 1.28- Часова діаграма                   Рисунок 1.29- Матриця затримок       

        Так як дані попередніх розрахунків таблиці збігаються з результатами аналізу, то можна говорити про те, що отримані мінімальні форми в базисі І-НЕ є вірними.

        Виконаємо перевірку проектування за допомогою текстолвого редактора пакета MAX+plus II. Програма матиме наступний вигляд:

TITLE "perevirka";

SUBDESIGN rozdii1_36_text

(

   x1,x2,x3,x4                 : INPUT;

   y1                                           : OUTPUT;

)

BEGIN

   y1=((x2!$x1)!&(x2#x1))!&(x2#x4#x3);  

END;                            

        На рисунку 1.30 зображено результат порівняння часових діаграм текстового редактора та графічного.

Рисунок 1.30 - Результат порівняння часових діаграм текстового редактора та графічного

        Оскільки порівняння дало однаковий результат в графічному і текстовому редакторах, то проектування виконано вірно.

РОЗДІЛ2

2.1 Синтез порогового елементу (на SM, COMP) 5 З 10 (жорсткої стртуктури)

Спроектуємо пороговий елемент 5 з 10.

Підсумовуючий пристрій зберемо на суматорах:

Рисунок 2.1 —Схема суматора десяти однорозрядних чисел

2.2 Автоматичне проектування пристрою на рівні макро або мегафункцій у графічному редакторі MAX+plus II

Доповнимо підсумовуючий пристрій компаратором, зібраним на логічних елементах. Для цього складемо таблицю відповідності для вихідної функції:

Таблиця 2.1 – Таблиця відповідності

S3

S2

S1

S0

y

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

х

1

1

0

0

х

1

1

0

1

х

1

1

1

0

х

1

1

1

1

х

Мінімізуємо функцію, побудувавши попередньо карту Карно: