Проектування цифрових пристроїв на логічних елементах, комбінаційних та послідовнісних пристроях, страница 4

Оскільки кількість відображуваних знаків – дев’ять, вибираємо розрядність двійкового дешифратора DC4:16.

Побудуємо таблицю відповідності для вихідних функцій:

Таблиця 2.1 – Таблиця відповідності дешифратора

a3

a2

a1

a0

a

b

c

d

e

f

g

y0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

y1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

y2

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

2

y3

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

3

y4

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

4

y5

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

5

y6

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

6

y7

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

7

y8

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

8

y9

1

0

0

1

х

х

х

х

х

х

х

y10

1

0

1

0

х

х

х

х

х

х

х

y11

1

0

1

1

х

х

х

х

х

х

х

y12

1

1

0

0

х

х

х

х

х

х

х

y13

1

1

0

1

х

х

х

х

х

х

х

y14

1

1

1

0

х

х

х

х

х

х

х

y15

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

х

Визначимо вихідні функції семисегментного дешифратора через вихідні функції двійкового:

На основі отриманих функцій та двійкового дешифратора DC4:16 будуємо принципову електричну схему пристрою:

Рисунок 2.1 – Схема електрична принципова пристрою

2.2 Автоматичне проектування пристрою в графічному редакторі Quartus II

Створюємо графічний файл зі схемою розробленого дешифратора:

Рисунок 2.2 – Реалізація семисегментного дешифратора

Для реалізації створеного семисегментного дешифратора зручно було скористатися макрофункцією 16dmux, що являє собою двійковий дешифратор DC4:16.

Компілюючи проект, отримаємо часові діаграми розробленого дешифратора:

Рисунок 2.3 – Часові діаграми пристрою

Як видно з рис. 2.3, змодельовані часові діаграми повністю відповідають таблиці 2.1

В таблиці були присутні і факультативні значення функцій a – g, позначені «х». При таких вхідних кодах вихідні функції мали б приймати будь-які значення. В ході моделювання виявилось, що при вхідних кодах, більших за 1000, всі функції приймають одиничні значення, крім функції е, яка є нульовою. На індикаторі такий розподіл рівнів відповідає засвіченій цифрі «9». При коді 0000 дешифратор повертається до заданого режиму роботи.

2.3 Автоматичне проектування пристрою в текстовому редакторі Quartus II

Опишемо мовою AHDL схему рис. 2.1, скориставшись тою ж макрофункцією:

Рисунок 2.4 – Опис дешифратора мовою AHDL

Компілюємо проект і порівнюємо автоматично часові діаграми пристрою, описаного текстовим та графічним способами:

Рисунок 2.5 – Автоматичне порівняння часових діаграм

Автоматичне порівняння показує, що результати графічного і текстового опису абсолютно співпали, що свідчить про правильність розрахунків.

3 ПРОЕКТУВАННЯ ПРИСТРОЮ НА ЦПП

3.1 Синтез ГКП

Спроектуємо реверсивний генератор кодових послідовностей з періодом 1101110.