Аналогові та підсилювальні електронні пристрої. Частина 2: Навчальний посібник, страница 21

Застосування конденсаторів комутування, замість звичайних інтеграторів дає такі переваги. Перше, такий фільтр дозволяє застосовувати більш дешеві конденсатори, оскільки коефіцієнт передачі такого інтегратора залежить тільки від співвідношення конденсаторів С1 і С2, а не від їх значень, у той час як отримання резисторів і конденсаторів з точним значенням і високою стабільністю є досить складним. Друге полягає у можливості перестроювання частоти фільтра зміною частоти керуючого коливання, оскільки характеристична частота біквадратного фільтра, чи йому подібного, залежить тільки від коефіцієнта передачі інтегратора.

Мають такі фільтри і деякі недоліки. Перше, це наскрізне проходження сигналу тактової (керуючої) частоти, але звичайно це не має значення, оскільки цей сигнал значно віддалений від смуги, яку займає сигнал, що обробляється. Друга проблема, якщо у вхідному сигналі присутні спектральні компоненти, що знаходяться поблизу тактової частоти, то вони будуть накладатися на смугу пропускання. Для усунення цього явища у вхідному сигналі не повинно бути означених складових. Це може бути забезпечено застосуванням звичайного RC–фільтра. І третє – це зниження динамічного діапазону сигналу за рахунок зростання рівня шуму.

5.11 Фазові коректори (ланки)

Фазові ланки – це пристрої, де на заданій частоті фаза вихідного сигналу отримує зсув відносно вхідного на визначене значення, при цьому модуль коефіцієнта передачі не змінюється у всьому робочому діапазоні частот.

Як показано вище, коефіцієнт передачі фазової ланки першого порядку має вигляд

де ,

Модуль коефіцієнта передачі

Фаза вихідного сигналу

де  – стала часу фазозадавального кола.

З різних варіантів фазових ланок першого порядку слід відзначити схеми фазовипереджувальних і фазозапізнювальних ланок, рис.5.15 (а,б).

 


Рисунок 5.15 – Фазові ланки першого порядку

а – фазовипереджувальна ланка; б – фазозапізнювальна ланка

Фазовий зсув в цих ланках визначається виразом

Знак перед виразом визначає фазовипереджувальну чи фазозапізнювальну ланки.

Контрольні завдання та запитання

1. На який параметр АЧХ впливає порядок активного фільтра?

2. Які шляхи наближення АЧХ активного фільтра до ідеальної?

3. Які властивості має активний фільтр Баттерворта (Чебишева, Бесселя)?

4. Які основні схемотехнічні засоби реалізації активних фільтрів?

5. Cпроектуйте ФНЧ (ФВЧ) Чебишева п’ятого порядку з нерівномірністю АЧХ в смузі пропускання 1 дБ і частотою зрізу 100 Гц. Ємності конденсаторів не повинні перевищувати 0.1 мкФ.

6. Що таке фазові коректори?

ЛІТЕРАТУРА

1.  Мамонкин И.Г. Усилительные устройства. – М.: Связь, 1977.

2.  Рудик В.Д. Конспект лекцій до курсу "Аналогові електронні пристрої". –Вінниця: ВПІ, 1991.

3.  Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. – М.: Радио и связь, 1985.

4.  Терещук Р.М. и др. Полупроводниковые приёмно–усилительные устройства. Справ. радиолюбителя. – Киев: Наук. думка, 1989.

5.  Шкритек П. Справочное руководство по звуковой схемотехнике. – М.: Мир, 1991.

6.  Хоровиц П., Хилл У. Исскувство схемотехники. М.: Мир, 1993.

7.  Сухов М.Е. та ін. Схемотехніка високоякісного звуковідтворення. – Київ: Техніка, 1992.

8.  Шило В.Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре. – М.: Сов. радио, 1979.

9.  Достал И. Операционные усилители. – М.: Мир, 1982.

10.  Щербаков В.И., Грездов Г.И. Электронные схемы на операционных усилителях. Справочник. – Киев: Техника. 1983.

11.  Соклоф С. Аналоговые интегральные схемы. – М.: Мир, 1988.

12.  Рудик В.Д. Аналогові та підсилювальні електронні пристрої. Лабораторний практикум. – Вінниця: ВДТУ, 2000.

УДК 621.396

В.Д.Рудик. Аналогові та підсилювальні електронні пристрої. Ч.2. Навчальний посібник / Вінниця: ВДТУ, 2000, – с.72 Укр.мовою /.

Навчальний посібник з дисципліни «Аналогові та підсилювальні електронні пристрої» призначений для студентів бакалаврського напрямку 6.090700 – “ Радіотехніка ”.

Бібліограф 11 найменувань, ілюстрацій 60, таблиць 4.

Рецензенти: В.С. Осадчук д.т.н.

С.М. Злепко д.т.н.

Ю.В. Крушевський к.т.н.