Радіовимірювальний багатоканальний перетворювач магнитного поля: Технічне завдання на курсове проектування

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Додаток А

(обов’язковий)

ВНТУ

                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник проекту

ст. викл. Шутило М.А.

                                                   “__” __________ 2011 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на курсове проектування

РАДІОВИМІРЮВАЛЬНИЙ БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

08-36.ППС.001.00.000 ТЗ

            Виконавець: ст. гр. РТр-09

                                                                                                     Алешевський Д.Г.

Вінниця 2011

1 Найменування і область застосування

Найменування  - Радіовимірювальний багатоканальний перетворювач магнітного поля. Область застосування: вимірювач є основним приладом для вимірювання затертості гальмі автомобіля, кількості обертів двигуна, швидкості автомобіля.

2 Основа для розробки:

– робочий навчальний план дисципліни «Пристрої підсилення сигналів»;

– індивідуальне завдання на курсовий проект з дисципліни, патенти та інші технічні матеріали до розрахунків та розробки схем.

3 Мета та експлуатаційне призначення:

а) мета – отримання практичних навичок розрахунків та розробки структурної і електричної схеми пристрою;

б) призначення розробки – навчальний курсовий проект з дисципліни «Пристрої підсилення сигналів».

4  Джерела розробки

Список використаних джерел розробки         

4.1 . Померанцев Н. М., Рыжков В. М., Скроцкий Г. В., Физические основы квантовой магнитометрии, М., 1972.

4.2 Денисов А Ю., Сапунов B.A., Дикусар O.B., Савельев Д.В Процессорная обработка в прогонных прецессионных магнитометрах/ Международная науч.-тех. конф. Тез. докл - Москва, 1998.- С.64

4.3 Г. Виглеб. Датчики. Устройство и применение. Москва «Мир» 1989 – 354 ст.

4.4 А.Ф. Котюк Датчики в современіх измерениях./ Москва Радио и свіязь 2006 – 106 ст.

4.5 Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы / Радио и связь 1987 – 352 ст.

4.6 Осадчук В.С., Осадчук Е.В., Осадчук А.В. Полупроводниковый датчик магнитного поля. Патент Российской Федерации № 2092933. МПК H01 L 31/10. 10.10.97. Бюл. № 28

4.7 Осадчук В.С., Осадчук О.В. Напівпровідникові перетворювачі інформації. Вінниця ВНТУ 2004. – 208 ст.

4.8 Новиков Ю. В., Скоробогатов П. К. Основы микропроцессорной техники. Глава 4. Организация микроконтроллеров

4.9 В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Н. С. Кравчук Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом. Монографія. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 163 ст      4.10 Пановко Я.Г.

5.1 Склад виробу і вимоги до конструкції

Пристрій складатиметься з текстолітової плати на якій будуть розміщуватися роз’єм USB, мікро контролер, кварцовий резонатор, опори, ємності, частотного перетворювача, мультиплексора і демультиплексора, датчиків Холла;

Конструктивні вимоги до пристрою та його  складових частин:

- габаритні розміри – довжини – 80 мм, ширина – 50 мм,;

- вимоги монтажної придатності до продукції – поставка в зібраному вигляді;

- маса продукції – 0,15 кг;

- захист від вологи, шкідливих випаровувань та корозії, здійснюється за рахунок герметичності та покриттів;

- складові частини пристрою не взаємозамінні;

- деталі, вузли ГІТ, повинні виготовлятися з матеріалів стійких до дії мастил, вібрацій;

- одиничний вид виробництва деталей, запасні частини не передбачаються.

5.2 Показники призначення

 Електричні параметри: 

 Діапазон вимірювального магнітного поля,мТл                          0,1…800

 Швидкість передачі інформації, Мбіт/с                                             0,5..12

 Живлення: від портуUSB,В                                                                        5;

 Діапазон робочих температур, ºС                                                                       -5...+35

 Кліматичні умови:

Помірний кліматичний пояс;

Температура навколишнього середовища, °С                                       -5..+35.

           Відносна вологість повітря при 20°С, %                                                 80.

коливається в діапазоні 4,5…5,5В

5.3 Вимоги до надійності:

Довговічність – не менше 6 тис. год; безвідмовність – напрацювання на відмову – 1 тис. год; збереженість – повинна забезпечуватися працездатність пристрою в режимі очікування, роботи, консервації;  ремонтопридатність – компоновочне рішення структури повинно бути таким, що забезпечує легкодоступність до деталей, які вірогідно можуть мати найменший термін служби та відносно простий їх ремонт.

5.4 Вимоги до технологічності розробки - виробництво і експлуатація - конструкції деталей схеми повинна бути такою, щоб забезпечувати їх виготовлення без застосування спеціального обладнання і устаткування.           

5.5 Вимоги до рівня уніфікації і стандартизації по можливості  під час розробки конструкції використовувати уніфіковані деталі і стандартні вироби.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на курсовые работы
Размер файла:
76 Kb
Скачали:
0