Дослідження типових лічильників; застосування лічильників у проектах, страница 2

Згідно розрахунків п. 3.1 будуємо заданий пристрій графічному редакторі Quartus II

Рисунок 3.13 – схема пристрою побудована в графічному редакторі Quartus II

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Рисунок 9 – часова діаграма пристрою побудованого графічному редакторі Quartus II

Виконуємо автоматичний часовий аналіз пристрою

Рисунок 3.15 – матриця швидкодій пристрою

3.4 Виконати п. 3.3 на тому самому або вищому структурному рівні у текстовому редакторі Quartus II

            TITLE "лічильник";

SUBDESIGN 666

(

            C         : INPUT;

            Q[3..0] : OUTPUT;

)

VARIABLE

LI        : MACHINE

            OF BITS (q[3..0])

            WITH STATES (A0=0,A1=1,A2=2,A3=3,A4=4,A5=5,A6=6,A7=7,A8=8);

BEGIN

LI.CLK=C;Q[]=LI.q[];

CASE LI IS

            WHEN A0 =>LI=A1; WHEN A1 =>LI=A2;

WHEN A2 =>LI=A3; WHEN A3 =>LI=A4; WHEN A4 =>LI=A5;

            WHEN A5 =>LI=A6; WHEN A6 =>LI=A7;

            WHEN A7 =>LI=A8; WHEN A8 =>LI=A0;

            END CASE;

END.

Рисунок 3.14 – часова діаграма пристрою споектованого за допомогою текстового редактора Quartus II

Висновки: було синтезовано паралельний лічильник на TE-тригеках з модулем лічби М=9. Часові діаграми спроектовані в п.3.3,3.2 збігаються з часовою діаграмою отриманою в п.3.1. це дає можливість стверджувати що заданий пристрій синтезовано вірно. Виконавши часовий аналіз пристрою за допомогою графічного редактора Quartus II ми дослідили швидкодію пристрою