Дослідження типових лічильників; застосування лічильників у проектах

Страницы работы

Содержание работы

Мета роботи: дослідження типових лічильників; застосування лічильників у проектах.

Хід роботи

Синтезувати паралельний лічильник на основі ТE-тригерів з модулем лічби М=9  на основі заданої елементної бази (ІС жорсткої структури). Навести таблиці відповідності, діаграми термів (за необхідністю), логічні вирази, принципову електричну схему за ДСТУ.

Будуємо таблицю відповідностей для заданого пристрою

Таблиця 1 – таблиця відповідності для заданого пристрою

N

Q3

Q2

Q1

Q0

E3

E2

E1

E0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

2

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

3

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

4

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

5

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

6

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

7

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

8

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

9…15

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

Складаємо діаграми термів для входів та мінімізуємо їх.

 

Рисунок 1 – діаграма термів для

Рисунок 2 – діаграма термів для

Рисунок 3 – діаграма термів для

Рисунок 4 – діаграма термів для

для побудови пристрою вибираємо пару ІС К561ТВ3 зображення якої подано на рисунку 5

ТРИГЕР.BMP

Рисунок 5 – ІС К561ТВ3

Таблиця 2 – параметри  ІС К561ТВ3

Параметри

К561ТВ3

0,1

0,03

0,03

0,007

7

30

30

Для повної побудови пристрою вибираємо ще також мікросхеми К155ЛИ5, К155ЛЛ1, К533ЛИ6, К155ЛН2

Параметри даних мікросхем наведенні у таблиці.

Таблиця 3 – параметри ІС

Параметри

К155ЛИ5

К155ЛЛ1

К155ЛН2

К533ЛИ6

65

38

33

4,4

1,6

1,6

/-1,6/

0,36

40

40

0,04

0,02

0,4

0,4

0,4

0,4

2,4

2,4

-

2,5

120

22

15

24

120

22

55

24

Зображення обраних ІС показано на рисунку 6

Рисунок 6 – зображення ІС серій К155ЛИ5, К155ЛЛ1, К533ЛИ6, К155ЛН2

Рисунок 7 – схема синтезованого пристрою

3.2 Виконати аналіз функціонування пристрою та довести його самовідновність. Навести повну таблицю перемикання (за необхідністю), повний перемикальний граф, часові діаграми із зазначенням затримок та визначити швидкодію.

Згідно таблиці відпововідності будуємо часову діаграму пристрою

Рисунук 8 – часова діаграма пристрою

Оскільки даний лічильник є паралельним то його швидкодія визначається часом перемикання тригера  та швидкодією елементів необхідних для забезпечення  роботи лічильни

3.3 Виконати автоматичне проектування пристрою за п. 3.1, 3.2 (на ВІС програмованої структури родини FLEX10K) на доцільному рівні (тригерні примітиви, макрофункції, мегафункції за автоматичного створення їх зразка) у графічному редакторі Quartus II та здійснити автоматичний аналіз швидкодії. Навести потрібні файли проекту із зазначенням його імені з варіантом ХХ та дати стисле тлумачення результатів, порівняти їх з результатами проектуванням вручну за п. 3.1, 3.2.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Отчеты по лабораторным работам
Размер файла:
341 Kb
Скачали:
0