Аналогові перемножувачі сигналів. Логарифмуючі та антилогарифмуючі підсилювачі, страница 3

Uвх2, В

-9

-6

-3

0

3

6

9

Uвх1

Uвих, В

Uвх1, В

Uвих, В

Uвх1

Uвих, В

Uвх1, В

Uвих, В

Uвх1, В

Uвих, В

Uвх1, В

Uвих, В

Uвх1, В

Uвих, В

-10,5

13,88

-10,5

13,9

-10,5

13,9

-10,5

5,4

-10,5

-0,0022

-10,5

-0,0023

-10,5

-0,0017

-8,4

13,88

-3,33

13,7

-6,2

13,6

-7,44

4,87

-0,18

-0,0014

-3,9

-0,002

-0,45

-0,0013

-2,1

13,88

-1,7

12,4

-4,5

13,1

-4,47

4,16

0,07

2,9

-0,2

0

-0,028

-0,0091

-1,51

13,23

-0,5

10

-2,7

12,2

-2,2

3,24

0,2

10,5

0,001

3,5

0,11

7,83

-0,62

11,7

-0,024

4,1

-1,52

11,05

-1

2,3

0,47

12

0,2

9,8

0,37

9,6

-0,116

8,2

0,4

0,0024

-0,27

7,7

-0,18

0,63

0,92

13

0,59

11,6

0,63

10,5

0,027

0,06

0,84

0,0017

-0,066

5

0,096

-0,0044

1,19

13,5

4,2

14,5

0,93

11,1

0,2

0,002

2

0,0017

-0,015

2,9

1,79

-0,0089

2,32

14,5

9,7

14,5

1,2

11,5

0,57

0,0013

5

0,0016

1

0,0028

5

-0,021

9,7

14,5

2

12,4

9,7

0,0017

9,7

0,0019

9,7

0,002

6,8

-0,027

4,4

13,6

9,7

-0,035

7,3

14,5

9,7

14,5

Будуємо графіки залежностей  Цей графік зображений на рис. 10.

Рис. 10 – графіки залежностей


Будуємо графіки залежностей  Цей графік зображений на рис. 11.

Рис. 11 – графіки залежностей

Із отриманих графіків бачимо, що ефект помноження дійсно має місце.

5.3 Переводимо перемножував у режим квадратора. Знімаємо залежність . Результати вимірювань запишемо до таблиці:

Uвх, В

Uвих, В

Uвх, В

Uвих, В

-8,4

13,9

-0,072

0,005184

-4

13,3

0,1

0,01

-3,38

12,5

0,2

0,04

-2

4

0,41

0,1681

-1,6

2,56

0,65

0,4225

-1,39

1,9321

1,6

2,56

-1,09

1,1881

2,4

5,76

-0,86

0,7396

4

13,98

-0,42

0,1764

8,9

14,5

-0,13

0,0169

Будуємо графік залежності. Він зображений на рисунку 12.

Рис. 12 – графік залежності .

Із отриманого графіка бачимо, що ефект піднесення до квадрату дійсно має місце.