Розрахунок структурної схеми підсилювача кабельної мережі телебачення, страница 3

  Отримане значення спотворення більше ніж в ТЗ, отже потрібно вводити вч корекцію.

  Частотні спотворення на низьких частотах Мн зумовлені наявністю в каскаді кіл, що впливають на коефіцієнт підсилення в області низьких частот.          Для резистивного каскаду з спільним емітером Мн = 0,6 . . .1,2 ( дБ )

Частотні спотворення пристрою Мн дорівнюють сумі

                                           Мн = Мн1 + Мн2,                                                 (1.23)

Мн = 0,6 + 0,6 = 1,2 ( дБ ).

Так як умови Мв ≤ Мв.ТЗ і Мн ≤ Мн.ТЗ виконуються, це свідчить про можливість реалізації даного пристрою.

Основну частину нелінійних спотворень вносять ККП, на усі попередні каскади виділяється приблизно 0,1…0,2%.

1.10Високочастотна корекція

На частоті Fв=12МГц сумарний коефіцієнт підсилення менший від потрібного отже є потреба у корекції фронту імпульсу.

Введемо коректувальне коло у вигляді комбінованої вч корекції.

              (1.24)

– АЧХ каскаду;

– стала часу некоректованого каскаду;

– коефіцієнт корекції, що дорівнює квадрату добротності резонансного контуру;

 – частота.

          Формулу (1.24) можна використати для обох видів корекції

1.10.1 Паралельна вч корекція

,                                                 (1.25)

;

                                                      ,                                                (1.26)

          Наша задача підібрати оптимальний коефіцієнт корекції при якому  буде рівним як у ТЗ.

При значенні m=4 буде реалізований ідеальний випадок тому що зникне нерівномірність АЧХ у першому каскаді і буде скомпенсована у наступному.

,                                               (1.27)

Гн.

1.10.2 Послідовна вч корекція

,                                                                        (1.25)

(Ф)

,                                                 (1.26)

;

                                                      ,                                                (1.27)

          При значенні m=5 буде реалізований ідеальний випадок тому що зникне нерівномірність АЧХ у першому каскаді і буде скомпенсована у наступному.

,                                               (1.28)

Гн.

1.11 Регулювання

У даному підсилювачі передбачений регулятор підсилення в межах 60Дб. Найкращим у нашому випадку буде паралельний регулятор підсилення отже використаємо його.

Рисунок 1.1- Регулятор підсилення

1.12 Структурна схема пристрою

Повна структурна схема підсилювача кабельної мережі телебачення з розподіленими спотвореннями і коефіцієнтами підсилення має наступний вигляд.                 

 


Рисунок 2- Структурна схема підсилювача підсилювача кабельної мережі телебачення.

1.13 Заміна транзисторів на інтегральну мікросхему

Даний підсилювач складається лише з двох каскадів то буде легше виконати даний підсилювач на дискретних транзисторах, до того ж по габаритах підсилювач на дискретних елементах буде приблизно такий же як і на ІМС.