Розрахунок структурної схеми підсилювача кабельної мережі телебачення, страница 2

 


                                           Кр.заг ( дБ ) = Кр1 ( дБ )+ Кр2 ( дБ ),                            (1.15)

де Кр і Кр2 – коефіцієнти підсилення по потужності відповідно 1-го і 2-го каскадів підсилення.

  Для резистивного каскаду підсилення з спільним емітером коефіцієнт підсилення рівний:

                                           ,                                        (1.16)

Для 2Т903Б  ( дБ ),

Для КТ3102А  ( дБ ).

Визначивши Кр.заг ( дБ ) розр = 26,8+34,8=61,6 ( дБ ) видно, що він більший за Кр(заг) розраховане в пункті 1.7 Отже ще є запас по підсиленню для використання регулятора підсилення.

  Підсилення за напругою:

                                                       (1.17)

Для 2Т903Б ( дБ ),

Для КТ3102А  ( дБ ).

  По розрахованим коефіцієнтам підсилення видно, що дані умови нас задовольняють, а отже транзистори і схеми їх включення вибрані вірно.

1.8 Розрахунок відношення сигнал / шум

При визначенні співвідношення сигнал/шум підсилювального пристрою розраховують напругу шуму лише першого каскаду. Рівень  шуму першого каскаду визначає мінімальний рівень вхідного сигналу при заданому співвідношенні сигнал/шум на вході.

Величина мінімальної напруги на вході при заданому відношенні сигнал/шум 70дБ (3000 раз) визначається за формулою:

                                           ;[мкВ]                          (1.18)

де  - паралельне з’єднання вихідного опору джерела сигналу з вхідним опором схеми

                                           ,                                                       (1.19)

5кОм;  - смуга робочих частот пристрою, кГц, 12МГц;  - відносний коефіцієнт шуму БТ першого каскаду. Для транзистора КТ3102А 4дБ=1,58раз.

При заданому в ТЗ співвідношенні сигнал/шум 70дБ=3000раз маємо:

1.23мВ.

1.23мВ<40мВ,

Отже транзистор першого каскаду обрано вірно.

  1.9 Розподіл частотних спотворень по каскадах

  Розподіл частотних спотворень по каскадах виконується окремо для області високих і низьких частот.

Частотні спотворення в області високих частот зумовлені декількома складовими.

Частотні спотворення МВ.Т, що визначаються впливом транзистора для каскаду з спільним емітером.

   ,                                            (1.20)

де Fв – верхня частота робочого діапазону пристрою;

    fY21e – гранична частота транзистора по крутості в схемі з спільним емітером;

Для ККП:(дБ);

Для КПП :(дБ);

      ,                                                                           (1.21)

( дБ ).

Частотні спотворення Мв.сх. , що вносяться елементами схеми каскаду:

для резистивного каскаду з спільним емітером

Мв.сх = 0,2 . . .0,3 дБ,

Загальні частотні спотворення в області високих частот визначаються як сума

                                           Мв(дБ) = Мв.т.(дБ) + Мв.сх.(дБ),                                 (1.22)

  Якщо відомі кількість і тип каскадів то можна визначити величину частотних спотворень всього пристрою.

Мв(дБ) =2+0,25 = 2,25 ( дБ ).