Звіт з науково-дослідної роботи на тему: ”Підсилювач потужності звукових частот”, страница 3

Ввід елементів електричної схеми загороджуючого фільтра здійснюється дуже зручно  за допомогою маніпулятора миш . З панелі меню виберається необхідний елемент , на нього наводиться стрілка і нажимається ліва кнопка , потім не відпускаючи кнопки елемент стягують на потрібне місце.

 Для з’єднання елементів схеми необхідно натиснути лівою кнопкою миші на виділяєму точку з’єднання одного елемента і не відпускаючи протягнути лінію до точки з’єднання другого елемента .

Проставлення вузлів електричної схеми підсилювача здійснюється так само , як ввід елементів.

Для аналізу схеми  необхідно натиснути лівою кнопкою миші на меню “Аналіз” і вибрати необхідний вид аналізу. Після цього необхідно ввести необхідні параметри.

2.1.2 Можливості моделюючої системи Microcap 5.

Для реалізації моделювання я використав схемний симулятор Microcap 5 (MC5). Він розроблений фірмою Spectrum Software (США). Цей симулятор працює в інтерактивному режимі, що забеспечує більш зручний інтерфейсдля користувача, особливо початківця.

          Перейшовши на більш детальний опис можна сказати, що MC5 може розрахувати в режимі аналіза перехідних процесів – форму напруги між двома будь-якими вузлами чи форму струму в будь-якій гілці схеми в функції часу при будь як заданій формі напруги в якому небудь вузлі (чи до десяти різних вузлів) схеми; забеспечується паралельне виведення на монітор до чотирьох напруг чи струмів в функції часу (майже так, як на екрані чотирьохканального осцилографа); замість напруги чи струму можна вивести миттєву потужність чи енергію, що виділяється на будь-якому елементі схеми;

                                         в режимі аналіза по змінному струмі –АЧХ, ФЧХ і груповий час затримки з будь-якого вузла схеми в будь-який інший вузол схеми (найчастіше всього звертає увагу коефіцієнт передачі з входа на вихід, хоча також просто отримати і АЧХ з вихода схеми на її вхід); масштаб по вісі частот може бути, як логарифмічним, так і лінійним.

                                         в режимі аналіза по постійному струмі – залежність постійної напруги на будь-якому вузлі схеми в функції постійної напруги на будь-якому іншому вузлі схеми;

                                         в режимі Фурьє-аналіза – до 128 гармонік напруги на будь-якому вузлі схеми (виведення даних в вигляді таблиці значень).

          В кожному режимі аналіза є можливість оцінки впливу на характеристики схеми випадкових відхилень параметрів елементів, а також температури.

          При існуванні в схемі нелінійних елементів (транзистори діоди) MC5 до початку розрахунків автоматично визначає режим по постійному струмові.

          Максимальна складність схеми залежить від кількості елементів, з яких вона може складатись:

          Слід відзначити, що для симуляції деяких елементів MC5 використовує математичні моделі, які самі мають резистори, конденсатори, джерела струму чи напруги і внутрішні вузли. При аналізі вони нічим не відрізняються від “зовнішніх” для транзистора елементів і вносять свій вклад в “складність” схеми, але на моніторі не відображаються. MC5 навіть дозволяє визначити коефіцієнт гармонік транзисторного підсилювача.


2.2 Підготовка даних для моделювання

Постійні зсуви на базах транзисторів VT1 і VT2 створюються за допомогою резисторного дільника R3 - R6. Підбудованим резистором R3 потенціал їхніх колекторів дорівнюється до потенціалу середньої точки джерел живлення, що може бути з'єднана з корпусом підсилювача. З колекторів транзисторів VT5 і VT6 напруга вихідного сигналу в протифазій подається на середню точку резисторного дільника R3 - R6, а через резистор R2 і конденсатори С1 і С2 на бази транзисторів  VT1 і VT2. Так здійснюється ВЗЗ. Конденсатор С5 і ланцюжок R8C3 коректують частотну характеристику підсилювача і запобігають його самозбудження на вищих звукових частотах.