Підсилювач запису стерео магнітофону, страница 11

9.  Предварительные усилители низкой частоты: П-65 Справочник. – М.: Патриот, 1997. – 188 с.

10. Романычева Э.Т. Разработка и оформление конструкторской документации

 РЕА.-М: Радио и связь,1984.

11. Терещук Р.М. и др. Полупроводниковые приемо-усилительные устройства: Справочник радиолюбителя – Киев: Наук. думка, 1988.

12. Цикин Усилительные устройства. – М.: «Советское Радио», 1979.

13. Шило П.Л. Линейные интегральные схемы. – Москва: “Советское радио”, 1979.

14. Шульгин О.А., Шульгина И.Б., Воробйов А.Б. Электронный справочник радиолюбителя 1997.

15. Шкритек П.В. Справочное руководство по звуковой схемотехнике – Москва: “Мир”, 1991.    


З м і с т

Вступ……………………………………………………………………….....

1. Розробка технічного завдання…………………………………………........

2.  Розробка структурної схеми пристрою……………………………….........

2.1 .  Визначення величини опору навантаження………………………...........

2.2 .  Вибір схеми підсилювача потужності........................................................

2.3 . Вибір типу транзисторів підсилювача потужності.....................................

2.4 . Визначення загального коефіцієнта підсилення пристрою за потужністю.......................................................................................................................

2.5 . Визначення кількості каскадів підсилення  ...............................................

2.6 . Розрахунок відношення сигнал/шум ..........................................................

2.7 . Розподіл частотних і нелінійних спотворень по каскадах.........................

2.8 .  Розробка структурної схеми........................................................................

2.9 . Обґрунтування можливості використання ІМС.........................................

3.  Електричні розрахунки каскадів пристрою...................................................

3.1 . Розрахунок коректора АЧХ на ОП …..........................................................

3.2 . Розрахунок регулятора глибини рівня запису............................................

3.3 . Розрахунок частотних спотворень мікросхеми КА22261..........................

3.4 . Розрахунок схеми включення головки .......................................................

3.5 . Підрахунок загальних частотних та нелінійних спотворень

        підсилювача .............................................................................................

4.  Моделювання пристрою на ОМ.....................................................................

4.1 Вибір моделюючої системи...........................................................................

4.2 Вибір моделей компонентів...........................................................................

4.3 Аналіз моделі пристрою….…………………………………………...........

4.4. Моделювання……………....................................……………………..........

5.  Порівняння результатів проектування та моделювання з вимогами технічного завдання..............................................................................................

Заключення.......................................................................................................

Перелік скорочень............................................................................................

Література.........................................................................................................

Зміст................................................................................................................

      Додаток...........................................................................................................

Додаток