Підсилювач запису стерео магнітофону, страница 10


Заключення

 В процесі виконання курсового проекту був розрахований підсилювач  запису стерео магнітофону та розроблена частина технічної документації, необхідна для його виготовлення.

          Застосування інтегральної мікросхеми дозволило спростити електричні розрахунки та принципову схему,  знизити собівартість та зменшити габарити пристрою.

          Живлення підсилювача буде здійснюватись від джерела живлення 12,6 В, яке можна виконати на акумуляторах із номінальним вихідним струмом не менше ніж 15мА.

          Реалізований варіант підсилювача задовольняє всім вимогам ТЗ. По деяким параметрам спроектований підсилювач має кращі показники, ніж задані в технічному завдані. При реалізації підсилювача на практиці за рахунок розкиду параметрів активних та пасивних компонентів можна очікувати більший загальний коефіцієнт підсилення та менші нелінійні спотворення, так як розрахунок підсилювача проводився для найгірших параметрів використаних компонентів.


Перелік скорочень

h - коефіцієнт корисної дії ККП

t - стала часу

DF-смуга робочих частот пристрою

Ср – розділова ємність

Е – напруга джерела живлення

Fh21е – гранична частота коефіцієнта передачі по струму в схемі СЕ

Fh21б – гранична частота коефіцієнта передачі по струму в схемі СБ

Fh21к – гранична частота коефіцієнта передачі по струму в схемі СК

FY21e – частота коефіцієнта передачі по струму в схемі СЕ

FY21к – частота коефіцієнта передачі по струму в схемі СК

FB – верхня частота діапазону

FH – нижня частота діапазону

Fш- відносний коефіцієнт шуму

f0 – частота одиничного підсилення

fЗР – частота зрізу

h21emin -  мінімальний коефіцієнт передачі по струму

ІЗ – струм запису

ІП – струм підмагнічення

КГ – коефіцієнт гармонік

К0 - шрина смуги частот одиничного коефіцієнта підсилення

КР1, КР2, КРККП – коефіцієнти підсилення по потужності відповідно 1-, 2-го кас-

                             кадів та ККП КР – коефіцієнт підсилення по потужності

КУ – коефіцієнт підсилення по напрузі

Мн – частотні спотворення в області НЧ

Мв – частотні спотворення в області ВЧ

МСХ – частотні спотворення які вносять елементи схеми

Рвих – вихідна потужність

Рдж – потужність джерела сигналу

RВХ – вхідний опір

Rн – опір навантаження

RГ – опір головки

RВИХ – вихідний опір

rб – об’ємний опір бази

S – крутизна характеристики транзистора

Uc – напруга сигналу

Uвх – вхідна напруга

Uке – напруга колектор-емітер

UЗ – напруга запису

АЧХ – амплітудно-частотна характеристика

ВЧ – верхні частоти

ГЗ – головка запису

ГЧЗ – груповий час затримки

ІМС – інтегральна мікросхема

ОП – операційний підсилювач

ПЗ – підсилювач запису

СЕ – спільний емітер

СК – спільний колектор

СБ – спільна база

СЧ – середні частоти

ККП – каскад кінцевого підсилення

НЧ – нижні частоти

ФЧХ – фазочастотна характеристика


Література

1.  Атаев Д.И., Болотников Аналоговые ИМС для бытовой радиоаппаратуры:

2.  Войшило Г.В. Усилительные устройства – Москва: «Радио и связь», 1983.

3.  Журналы «Радио», 1983.

4.  Методичні вказівки до курсового проектування аналогових та підсилювальних електронних пристроїв (розрахунок структурної схеми). Для студентів бакалаврського напрямку 6.090700 – „Радіотехніка”. Уклад. В.Д. Рудик. – Вінниця: ВДТУ, 1999.

5.  Николаевский П.Р. Транзисторы: Справочник . – М.: Радио и связь. 1981.

6.  Перельман Транзисторы для аппаратуры широкого применения. – М.: Радио и связь, 1986.

7.  Петренко Т.А. Методические указания по курсовому проекту с усилительных устройств 1-2 часть – ВДТУ, 1982.

8.  Порицкий Справочник по технике магнитной записи – Москва «Советское радио», 1981.