Розробка приймача професійної зв’язкової радіостанції для роботи з односмуговими сигналами, страница 4

Приймаємо Іпод=10 мкА.

кОм.

R1: С2-23-0.125-760 кОм±10%.

кОм.

R2: С2-23-0.125-330 кОм±10%.

560 кОм.

R3: С2-23-0.125-560 кОм±10%.

кОм.

R4: С2-23-0.125-510 кОм±10%.

Розраховуємо величину опору резистора R6 та його тип:

2 кОм.

R6: С2-23-0.125-2 кОм±10%.

Приймаємо величину емності розділювальних та блокуючих конденсаторів за умови їх малого комплексного опору на ПЧ fпч=500 кГц рівною 0.033 мкФ.

С1,С2,С3,С5: К10-17-50В-М1500-0.033мкФ±10%.

Приймаємо величину емності конденсатора С4=220 пкФ.

С4:К10-17-50В-М47-220 пкФ±10%.

Розраховуємо величину індуктивності котушки L1:

=461 мкГн.

Розраховуємо крутість транзистору у режимі перетворювача частоти:

.

Розраховуємо коефіцієнт підключення ФЗС:

.

Розраховуємо необхідний коефіцієнт увімкнення транзистора:

.


Вступ

Основною тенденцією розвитку сучасної радіоприймальної апаратури є підвищення якості та надійності радіозв’язку, зменшення масогабаритних показників та вартості за рахунок використання багатофункціональних спеціалізованих інтегральних мікросхем та сучасних п’єзоелектричних фільтрів.

В наш час потреба промисловості у засобах радіозв’язку значно зросла. Засоби радіозв’язку стали невід’ємною частиною роботи виробничих об’єднань, сільскогосподарських підприємств, аварійних служб, важливою складовою систем автоматичного керування. Використання засобів радіозв’язку дає великий економічний ефект, що підтверджує актуальність їх розробки.

Метою данного курсового проекту є аналіз та синтез приймача носимої зв’язкової радіостанції першого типу з односмуговою модуляцією. Розробка проводиться з врахуванням вимог індивідуального завдання та відповідного державного стандарту. У ході проектування широко використовується ЕОМ. У якості елементної бази приймача використовуються сучасні польові транзистори з малим коефіцієнтом шуму та спеціалізовані інтегральні мікросхеми.


4  Аналіз виконання технічного завдання

У данному курсрвому проекті розробленно приймач прфесійної зв’язкової радіостанції для роботи з односмуговими сигналами. Всі вимоги технічного завдання виконано. Результат пректування подано у вигляді порівняльної таблиці:

Таблиця 4.1- Порівняльна таблиця

Параметр

ТЗ

Розраховане

Чутливість приймача при відношенні сигнал/шум 12 дБ, мкВ

1,2

1,2

Вибірність приймача за сусіднім каналом, дБ

70

80

Вибірність приймача за дзеркальним каналом, дБ

85

94.61

Вибірність приймача за  каналом прямого проходження, дБ

85

189.8

Діапазон частот, МГц

2,7...8,3

2,7...8,3

Діапазон АРП, дБ

70

70


Література

1.  Аппаратура подвижной связи для агропромышленного комплекса /Спраочное пособие. Н.М. Пышкин, И.И. Дежурный, В.М. Кузнецов и др.: под редакцией Н.М. Пышкина – М.:радио и связь, 1986г.

2.  Методические указания к курсовому проектированию радиопромышленных устройств специальности 0701 всех форм обучения. Часть первая /сост. С.А. Курков.-В.:ВПИ, 1986г.

3.  Сифоров В.И. Радиоприёмные устройства. Учеб. для вузов. – М.: Сов.радио 1974г.

4.  Буга Н.Н., Фалько А.И., Чистяков Н.И. Радиоприёмные устройства: учебник для вузов /под ред. Н.И. Чистякова. – М.: Радио и связь 1986г.

5.  Белкин М.К., Гаткин Н.Г., Проектирование приёмно-усилительных устройств. – К.: Техника, 1970г.

6.  Белкин М.К., Мазор Ю.Л., Терещук Р.Е.справочник по учебному проектированию приёмно-усилительных устройств. /под ред. д.т.н. Белкина М.К. – К.: ВШ, 1982г.

7.  Горшелев В.Д. Основы проектирования радиоприёмников – Л.: Энергия, 1977г.