Дослідження симетричних та несиметричних трифазних кіл при з’єднанні навантаження зіркою та трикутником, страница 3

Рисунок 2.8 – Схема лабораторного трифазного генератора

Схеми лабораторного макета для дослідження параметрів трифазної електромережі за схемою включення «зірка» та «трикутник»  показані  на рис. 2.9 та рис.2.10 відповідно.

Завдання до лабораторної  роботи

1.  Дослідження  параметрів  трифазної  електромережі  за  схемою

включення «зірка».

1.1.Виконати з’єднання  лабораторного стенда зіркою від  лабораторного трифазного генератора.

1.2.Провести дослідження фазних та лінійних напруг, напруг на навантаженнях та фазних струмів  для наступних вихідних параметрів:

·  симетричне активне навантаження;

·  несиметричне активне навантаження;

·  несиметричне індуктивне навантаження;

·  несиметричне активне та індуктивне навантаження;

·  перекос фаз при обриві нейтралі та:

- несиметричному активному та індуктивному навантаженні;

- симетричному активному  навантаженні.

1.3. Результати досліджень занести до табл.1.

1.4. Побудувати графіки.

1.5. Зробити висновки по кожному пункту проведених досліджень.

2.Дослідження параметрів трифазної електромережі за схемою

         

Рисунок 2.9 – Схема лабораторного макета для дослідження параметрів трифазної електромережі за схемою включення «зірка»

Рисунок 2.10 – Схема лабораторного макета для дослідження параметрів трифазної електромережі за схемою включення «трикутник»

включення  «трикутник».

2.1.Виконати з’єднання  лабораторного стенда зіркою від  лабораторного трифазного генератора.

2.2.Провести дослідження фазних та лінійних напруг, напруг на навантаженнях та фазних струмів  для наступних вихідних параметрів:

·  симетричне активне  навантаження;

·  несиметричне активне навантаження;

·  несиметричне індуктивне навантаження;

·  несиметричне активне та індуктивне навантаження.

2.3. Результати досліджень занести до табл.2.

2.4. Побудувати графіки.

2.5. Зробити висновки по кожному пункту проведених досліджень.

Контрольні запитання

1. Охарактеризувати співвідношення між лінійними і фазними напругами та струмами при з’єднанні навантаження зіркою.

2. Що таке симетрична і несиметрична системи трифазного струму?

3. У якому випадку за умови з’єднання навантаження зіркою можна використовувати трипроводову (без нульового проводу) систему і чому?

4. Користуючись векторними діаграмами для схеми зірки, визначити фазовий зсув між фазними та лінійними напругами.

5. Охарактеризувати співвідношення між лінійними і фазними напругами та струмами при з’єднанні навантаження трикутником.

6. Навести фактори, які спричиняють нерівність нулю струму у нульовому проводі.

7. Як розраховують активну, реактивну та повну потужності?

8. Як визначити коефіцієнт потужності окремої фази споживача і всієї трифазної системи?