Дослідження симетричних та несиметричних трифазних кіл при з’єднанні навантаження зіркою та трикутником, страница 2

UAB                                         

                                                                            -ICA      

                                                                   IAB       IA     

                                          IC

                        -IBC           

                                    ICA            

                                                                  IBC

                     UCA                                                                 UBC

                                                                         -IAB   

                                                             IB

Рисунок 2.6 - Векторна діаграма фазних та лінійних струмів

          Вектор кожного з лінійних струмів, рисунок 2.6, є основою рівнобедреного трикутника з кутом 1200 при вершині, тому між значеннями лінійного і фазного струмів при симетричному навантаженні та з’єднанні його трикутником має місце таке ж співвідношення, як і між лінійною та фазною напругами при з’єднанні навантаження зіркою, отже:

                                                 (2.10)

          Як вже зазначалось, для з’єднання навантаження трикутником справедливе також таке співвідношення:

                                                     (2.11)

          Потужність трифазної системи дорівнює сумі потужностей окремих фаз:

          активна

                      (2.12)

          реактивна

                    (2.13)

          повна

                                    (2.14)

          Для симетричного навантаження маємо:

                                (2.15)

          Якщо брати до уваги співвідношення між лінійними і фазними напругами і струмами (2.6, 2.7, 2.10, 2.11), а також співвідношення (2.15), то для симетричної трифазної системи незалежно від схеми з’єднання (зірка чи трикутник) потужності можна визначити так:

          активна

                           (2.16)

          реактивна

                            (2.17)

          повна

                          (2.18)

          Коефіцієнт потужності для трифазної системи визначається як відношення активної потужності до повної:

                      (2.19)

          Коефіцієнт потужності може бути визначений також за формулою:

                                      (2.20)

де R, XL, XCвідповідно активний, індуктивний та ємнісний опори у фазі;

          Zповний опір фази.

          Очевидно, активна і реактивна потужності в будь-якій фазі можуть бути визначені з використанням відомого співвідношення (якщо відомі відповідні величини фазного струму та активного чи реактивного опорів):

                      (2.21)

Опис лабораторного стенда

          Для безпечного виконання лабораторних робіт трифазна електрична система (лабораторний трифазний генератор) створена шляхом трансформації трифазної мережної напруги до величини фазної напруги близько 17 В. Вторинні обмотки трансформаторів гальванічно розв’язані між собою і з’єднані з лабораторним стендом через запобіжники. На рисунку 2.8 наведена принципова схема лабораторного трифазного генератора, з якої видно, що кожна фаза створеної трифазної системи закінчується двома незалежними клемами: фаза А, фаза В, фаза С.