Дослідження підсилювачів на інтегральних операційних підсилювачах, страница 4

f, Гц

Uвх, B

Uвих, В

KU

Uвих, В

KU

Uвих, В

KU

0,02

0,04

0,042

1,05

0,042

1,05

0,042

1,05

0,05

0,04

0,042

1,05

0,042

1,05

0,042

1,05

0,1

0,04

0,042

1,05

0,042

1,05

0,042

1,05

0,5

0,04

0,042

1,05

0,042

1,05

0,042

1,05

1

0,04

0,042

1,05

0,042

1,05

0,042

1,05

2

0,04

0,042

1,05

0,042

1,05

0,042

1,05

5

0,04

0,042

1,05

0,042

1,05

0,042

1,05

8

0,04

0,042

1,05

0,042

1,05

0,042

1,05

10

0,04

0,042

1,05

0,042

1,05

0,04

1

20

0,04

0,042

1,05

0,042

1,05

0,04

1

50

0,04

0,04

1

0,04

1

0,04

1

80

0,04

0,037

0,925

0,038

0,95

0,04

1

100

0,04

0,035

0,875

0,036

0,9

0,039

0,975

200

0,04

0,027

0,675

0,028

0,7

0,04

1

500

0,04

0,018

0,45

0,019

0,475

0,051

1,275

800

0,04

0,015

0,375

0,0165

0,4125

0,062

1,55

900

0,04

0,015

0,375

0,017

0,425

0,068

1,7

1000

0,04

0,015

0,375

0,017

0,425

0,072

1,8

1200

0,04

0,092

2,3

1500

0,04

0,11

2,75

2000

0,04

0,05

1,25

2500

0,04

0,024

0,6

3000

0,04

0,0185

0,4625

3500

0,04

0,008

0,2

4000

0,04

0,006

0,15

7000

0,04

0,0012

0,03


АЧХ підсилювача при ввімкненому конденсаторі  зображена на рисунку 11.

Рис. 11 – АЧХ підсилювача при ввімкненому конденсаторі С7.

Визначаємо смугу пропускання на рівні 3 дБ:

АЧХ підсилювача при ввімкненому конденсаторі  зображена на рисунку 12.

Рис. 12 – АЧХ підсилювача при ввімкненому конденсаторі С6.

Визначаємо смугу пропускання на рівні 3 дБ:


АЧХ підсилювача при ввімкненому конденсаторі  зображена на рисунку 13.

Рис. 12 – АЧХ підсилювача при ввімкненому конденсаторі С5.

При ввімкненому конденсаторі С5, на частоті 1,62 МГц спостерігаємо самозбудження операційного підсилювача.

Як бачимо із даних АЧХ, при зменшенні постійної часу коректую чого кола, смуга пропускання зростає, але при цьому збільшується небезпека самозбудження операційного підсилювача.

Висновки: при виконанні даної лабораторної роботи було досліджено амплітудну характеристику ОП на постійному струмі, визначено за цією характеристикою коефіцієнт підсилення. Крім того досліджено АЧХ при інвертувальному та інвертувальному ввімкненнях із різною глибиною ВЗЗ, визначено смугу пропускання підсилювача на ОП, а також було досліджено вплив коректую чого кола на АЧХ та смугу пропускання підсилювача.