Робоча навчальна програма дисципліни “Комп’ютерізовані розрахунки цифрових радіотехнічних пристроїв”, страница 2


Таблиця 1 – Продовження


6

Створення проекту за його сигнального введення. Введення тестових векторів.

Питання, які виносяться на СРС:

Призначення індивідуальних часових вимог.

Література –  [2, п. 8; Довідка пакету]

2

7

Програмування і конфігурування мікросхем. Режими програмування і конфігурування.

Питання, які виносяться на СРС:

Тестування запрограмованих ІС.

Література –  [2, п. 9; Довідка пакету]

2

Модуль 2

Тема 3. Проектування цифрових комбінаційних пристроїв

8

Логічне проектування. Часовий аналіз, режими часового аналізатора.

Питання, які виносяться на СРС:

Логічний синтезатор. Стандартний синтез, багаторівневий синтез.

Література –  [3, с. 72-81; Довідка пакету]

2

9

Проектування ЦКП на дешифраторах. Створення і запровадження до проектів символів.

Питання, які виносяться на СРС:

Запровадження умовної логіки.

Література –  [2, п. 3; Довідка пакету]

2

10

Проектування ЦКП на мультиплексорах. Створення і запровадження функціональних модулів.

Питання, які виносяться на СРС:

Мегафункції, категорії, настроювання параметрів.

Література –  [2, п. 4-8]

2

11

Проектування ЦКП на арифметичних пристроях і компараторах. Створення ієрархічного проекту.

Питання, які виносяться на СРС:

Функціональні можливості ієрархічних проектів.

Література –  [2, п. 5; Довідка пакету]

2


Тема 4. Проектування цифрових послідовнісних пристроїв

12

Проектування ЦПП на тригерах. Оператор оголошення тригерів і регістрів.

Питання, які виносяться на СРС:

Сигнали синхронізації, скидання, передустановлення.

Література –  [2, п. 6; Довідка пакету]

2


Таблиця 1 – Продовження

13

Проектування ЦПП на регістрах. Основи побудови ЦПП як скінченного автомата.

Питання, які виносяться на СРС:

Скінченні автомати з асинхронними і синхронними виходами.

Література –  [2, п. 7; Довідка пакету]

2

14

Проектування ЦПП на лічильниках. Створення подільників частоти.

Питання, які виносяться на СРС:

Програмовані таймери.

Література –  [2, п. 8; Довідка пакету]

2

          Разом

28

3. Практичні заняття

У таблиці 2 наводиться перелік тем та зміст практичних занять.

Таблиця 2 – Теми та зміст практичних занять

Тема

Зміст

Кількість годин

Денна

Заочна

Модуль 1

1 Логічне проектування.

Створення проекту за його графічного введення. Автоматичне порівняння часових діаграм.

Література – [1, п. 2]

2

2 Проекту­вання на де­шифраторах.

Створення проекту за його текстового вве­дення. Створення файла таблиці відповід­ності. Запровадження до текстового файла макрофункцій і символів.

Література – [1, п. 3]

2

3 Проекту­вання на му­льтиплексорах.

Менеджер автоматичного створення мега­функцій. Запровадження мегафункцій до графічного і текстового   файлів.

Література – [1, п. 4]

2

4  Проекту­вання на ари­фметичних пристроях

Основи створення ієрархічного проекту. Сумісне запровадження до текстового файла макро- і мегафункцій.

Література – [1, п. 5]

2

5 Проектування на тригерах

Запровадження тригерів до графічного і текстового файла; оператор оголошення регістрів і тригерів

Література – [1, п. 6]

2

Модуль 2

6 Проектування на регістрах

Основи побудови ЦПП як скінченного автомата.

Література – [1, п. 7]

2

7 Проектування на лічильниках

Створення проекту за його введення часовими діаграмами.

Література – [1, п. 8]

2

8 Проектування подільників частоти

Проектування недвійкових лічильників і програмованих таймерів.

Література – [1, п. 8]

2

9 Програмування і тестування ІС

Фізичне програмування мікросхем і тестування їх на відповідність програмним файлам.

Література – [1, п. 9]

4

                             Разом

20