Розробка схеми підсилювача відтворення магнітофона, страница 9

2.При конструюванні можна використовувати будь-які операційні підсилювачі загального застосування.

3.3. Розрахунок регулятора гучності.

Застосуємо схему регулятора гучності, що дасть змогу підключати його

безпосередньо перед  темброблоком

Рис.13  Схема електрична принципова регулятора гучності.

Мінімальний рівень сигналу у даному випадку встановлюється за допомогою додаткового опору R2. Приймаємо R2=470 Ом ,тоді для забезпечення заданої у ТЗ глибини регулювання гучності  30дБ або 31,6 раз опір змінного резистора R1 обиратимемо:

                                                R1 35*R2

R116450 Ом

По довіднику [3] обираємо змінний резистор СП2-1 :

Номінальна потужність: Рном= 3 Вт

Межі номінальних опорів: 4,7Ом…20кОм

Межова робоча напруга: Uмеж=400 В

          При такому матеріальному виконанні даний регулятор гучності буде мати глибину регулювання:

43,12 раз

          Спроектований підсилювач  звукової частоти відповідає всім вимогам ТЗ, а по деяким має кращі показники.

4.МОДЕЛЮВАННЯ РОЗРОБЛЕНОГО ПРИСТРОЮ НА ЕОМ

          Для моделювання обираємо вибраний у п3.2 регулятор тембру.

Моделювання будемо здійснювати за допомогою схемного пакета Electronic Workbench версії 5.0. Дана версія схемного редактора набагато краща за попередні, і дуже проста у використанні. Єдиним її недоліком, для нашого використання,  є те що ця версія англомовна .

Ми застосували цей редактор через його широкі можливості:  в режимі аналізу по змінному струму розраховуються амплітудно-частотна характеристика (АЧХ), фазочастотна характеристика (ФЧХ) та груповий час затримки (ГЧЗ) між двома будь-якими вузлами з логарифмічним або лінійним масштабом по вісі частот; в режимі аналізу по постійному струму розраховується залежність постійної напруги на будь-якому вузлі схеми як функції постійної напруги на іншому вузлі.

В схемному редакторі Electronic Workbench 5.0 існують також і інші режими аналізу електричних схем, які ми не використовували в даній курсовій роботі.

Для того, щоб завантажити схемний редактор Electronic Workbench 5.0, який працює із середовища Windows 95 і вище, потрібно за допомогою “миші” або клавіатури у “ярлик” на моніторі “Мой компьютер”, вибрати відповідний диск і відшукати на ньому каталог Wb 5.0. Далі запустити на виконання файл Wewb32.

Після запуску схемного редактора за допомогою “миші” вибираємо потрібне вікно з набором елементів. Всі наступні операції виконуються також за допомогою “миші”. Нею ми переносимо відповідні елементи робочий документ. З’єднання також відбувається за допомогою маніпулятора, тобто “миші” (наводимо стрілочку на ввід елемента, натискуємо ліву кнопку і , тримаючи її, підводимо до потрібного виводу).

Для зручності і компактності схеми можна вносити деякі корегування елементів, тобто розвертати їх. Для цього потрібно маніпулятором вибрати елемент і на клавіатурі натиснути з’єднання клавіш Ctrl+R.

Для зміни параметрів елементів потрібно двічі лівою кнопкою маніпулятора натиснути на елементові. Після цього на екрані з’являється вікно з початковим параметром (меню Value). З допомогою клавіатури набираємо потрібний нам номінал, а з допомогою маніпулятора вибираємо розмірність даної величини (Ом, кОм і т. п.). В цьому ж вікні існують і інші пункти меню (Label, Value, Fault, Display, Analysis Setup): можна позначати елементи на схемі (меню Label) (С1, С2, ... R1, R2, …і т. п.), після чого натискається кнопка меню “ОК”.

 Набрана у схемному редакторі Electronic Workbench 5.0:

Рис.9 Модель регулятора тембра у схемному редакторі  Workbench 5.0

Після того як введено електрину схему , проведемо її дослідження, зокрема знайдемо амплітудно-частотні і фазо-частотні характеристики при зміні номіналів деяких елементів схеми. Для цього в схемному редакторі Electronic Workbench 5.0 потрібно навести маніпулятором на пункт меню, в основному меню, “Analysis” і натиснути ліву кнопку “миші”. Після цього вибрати потрібний нам аналіз схеми , а саме:   

AC Frequency … – аналіз по змінному струму