Розробка схеми підсилювача відтворення магнітофона, страница 3

9.2 Регулятор форми АЧХ: ± 15дБ. Смуги НЧ, ВЧ на СЧ зміна коефіцієнта потрібна значно менша це пов’язано з сприйняттям звукових сигналів людським вухом.  Регулювання форми амплітудно-частотної характеристики, тобто завали або підйоми. Необхідно розробити трисмуговий регулятор тембру, у якого межі смуг повинні перекриватися.

Умови для регулятора тембру:

НЧ – зміна коефіцієнта підсилення на частоті 60 Гц  15дБ

СЧ – зміна коефіцієнта підсилення на частоті 1кГц  15дБ

ВЧ – зміна коефіцієнта підсилення на частоті 10 кГц 15дБ .

10.Живлення: Напруга живлення визначається у процесі проектування.

Конструктивно підсилювач доцільно виготовити у вигляді окремого блоку. 

2.РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ПРИСТРОЮ

2.1Вибір гучномовців підсилювача відтворення магнітофона.

При виборі гучномовців (навантаження) підсилювача відтворення магнітофона враховують наступні параметри:

2.1.1Приналежність підсилювача до певного класу , який встановлюється по діапазону робочих частот і максимальному коефіцієнту нелінійних спотворень. По умові технічного завдання смуга робочих частот знаходиться у межах 60Гц-10кГц , а максимальний коефіцієнт нелінійних спотворень Кн= 2%на частоті 1кГц.

          Отже розроблюваний пристрій відноситься до другого класу точності.     2.1.2. Величина вихідної потужності гучномовців.

          Рекомендується підбирати гучномовці так, щоб їх номінальна потужність Рномгм була значно вище номінальної вихідної потужності Рвих, заданої у ТЗ.

          Це пов’язано з тим, що при номінальній потужності нелінійні спотворення які вносить гучномовець досягають 7…10%.Тому гучномовці ПЗЧ повинні працювати з певним запасом по потужності.

Зокрема для ПЗЧ другого класу номінальна потужність гучномовців знаходиться за виразом:

                     Рном.гр.= (3...4) Рвих. = (3...4)10  = (30...40) Вт

2.1.3. Діапазон відтворюваних частот гучномовця .

Необхідно , щоб задана по ТЗ смуга частот модулюючого сигналу Fн… Fв має бути рівна  або ширша смуги гучномовців, тобто::

Fн.гм. £ 60 Гц  ,                    Fв.гм. ³ 10 кГц .

Оскільки на даний час промисловість випускає у великому асортименті акустичні системи, що задовольняють найрізноманітнішим технічним вимогам, доцільно обрати промислову акустичну систему. Виходячи з отриманих вище даних обираємо промислову акустичну систему 35АС-012 з наступними технічними характеристиками:

Номінальна потужність, Вт.................................................. 35

Номінальний електричний опір, Ом.................................... 8

Ефективний діапазон частот, Гц......................................….31,5…20000Гц

2.2 Вибір схеми підсилювача потужності.

Вибір схеми підсилювача потужності ПЗЧ відтворення обумовлений декількома факторами, основними з яких є величина вихідної потужності Рвих і коефіцієнта корисної дії h.

  Для отримання вихідної потужності 10 Вт необхідно вибрати двотактну схему підсилювача потужності, яка дозволяє зменшити потужність споживання від джерела живлення і вибрати транзистори не потребуючі спеціальних заходів для відводу зайвого тепла. Оскільки опір навантаження підсилювача незмінний, застосуємо безтрансформаторну схему підсилювача потужності, що має ряд переваг перед трансформаторною. Основною перевагою такої схеми ПП є відсутність узгоджувального трансформатора, що різко знизить масогабаритні показники конструкції підсилювача, окрім того, без особливих ускладнень реалізується достатньо широка смуга  пропускання. Із усіх різновидів схем ПП з безтрансформаторним виходом на потужність 10 Вт бажано вибрати схему з додатковою симетрією плечей, оскільки  вона дозволяє застосувати вихідні транзистори одного типу та провідності, тому що вибір транзисторів різної провідності з ідентичними параметрами на таку потужність трудомісткий.

          2.2.1. Визначення напруги джерела живлення підсилювача потужності Ек:

Ек=2(+Uост)

де: Uост-залишкова напруга, яка визначає напругу відсічки кінцевих транзисторів схеми безтрансформаторного підсилювача потужності (БПП), і залежить від типу транзистора і орієнтовно може бути визначена величиною Рвих.