Розробка схеми підсилювача відтворення магнітофона

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Вінницький державний технічний університет

Факультет радіоелектроніки

Кафедра радіотехніки

Підсилювач відтворення магнітофону

Курсовий проект

з дисципліни ”Підсилювально-перетворювальні приcтрої”

Пояснювальна записка

ВДТУ.6.0907.56 ПЗ

Керівник доцент.т.н._____________________________В.Д.Рудик

Н.Контроль доцентк.т.н.__________________________В.Д.Рудик

Студент гр.ОТЗ-99_______________________________О.І.Козачок

2000

Анотація

          У даному курсовому проекті було розроблено схему підсилювача відтворення магнітофона.

          Підсилювальний каскад  пристрою було розраховано на ІМС AN7171NK, що дало цілий ряд переваг у порівнянні з виконанням подібного пристрою на транзисторах (мала маса , малі габарити, надійність).

          У роботі також було здійснено моделювання темброблоку при допомозі схемного пакету  Electronic Workbench 5.0

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………….

1.Розробкатехнічногозавдання..………………………………………………

2. Розробка структурної схеми пристрою…………..….…………………….

2.1 Вибір гучномовців………………………………………………………….

2.2 Вибір схеми підсилювача потужності…………………………………….

2.3 Визначення загального коефіцієнта підсилення………………….………

2.4 Визначення загальної кількості каскадів підсилювача…………………...

2.5 Розрахунок співвідношення сигнал/шум………………………………….

2.6 Розподіл частотних та нелінійних спотворень…….………………………

2.7 Розробка структурної схеми пристрою……………………………………

2.8 Обгрунтування можливості використання ІМС…..……………..……….

3. Електричні розрахунки каскадів пристрою…………………………………

3.1 Розрахунок каскаду кінцевого підсилення……………………….………..

3.2 Розрахунок темброблоку……………………………………………………

3.3 Розрахунок регулятора гучності……………………………………………

4. Моделювання пристрою на ЕОМ…………………………………………....

5.Порівняння результатів проектування та моделювання

   з вимогами ТЗ…………………………………………………………..……..

Заключення……………………………………………………………….…….

Література………………………………………………………………..……...

ДОДАТОК

ВСТУП

На практиці доводиться мати справу з сигналами різної амплітуди. Дуже часто рівня сигналу який є у наявності недостатньо для задоволення необхідних потреб, у такому розі виникає необхідність у підсиленні.

Підсилювачем електричних коливань  називається пристрій, який дозволяє при наявності на його вході коливань з деяким рівнем потужності отримати  на вихідному навантаженні такі самі коливання, але з більшим рівнем потужності. Підвищення потужності можливе лише тоді, коли у самому пристрої є деяке джерело енергії для створення збільшеної потужності на виході. Це принципово необхідне для підсилення джерело енергії називається джерелом живлення.

Енергія джерела живлення перетворюється в енергію корисного сигналу при допомозі активних елементів. Для зв’язку активних елементів з джерелом вхідних коливань між собою і вихідним навантаженням, а також для того щоб надати підсилювачу необхідні частотні властивості, зазвичай застосовують пасивні елементи електричних кіл: резистори ,конденсатори , котушки.

  В залежності від призначення підсилювача, до його параметрів  висуваються різні умови, це значним чином впливає на схемотехнічні  рішення, за  якими будується підсилювач. Загальною тенденцією в розвитку схемотехніки підсилювачів є застосування  таких рішень, які дають можливість отримати високий   ККД, малі лінійні та нелінійні спотворення, широкий діапазон частот.

На сучасному етапі розвитку  прилад  намагаються виготовити на базі iнтегральних  мiкросхем, які вже самі по собі разом з джерелом живлення утворюють підсилювальний пристій. Такі пристрої мають цілий ряд переваг над підсилювальними пристроями виготовленими на дискретних елементах.

Метою даного курсового проекту є створення підсилювача відтворення магнітофона, який можна використовувати як стаціонарно, так і у переносному варіанті.

У технічному завданні виставляється цілий ряд вимог, яким має відповідати пристрій що розроблюється, таких як: вихідна потужність, частотний діапазон, коефіцієнт нелінійних спотворень та багато інших.

          В ходi виконання курсового проекту буде розроблено структурну схему пiдсилювача відтворення магнітофона з параметрами, що  повнiстю задовольняють  технiчне завдання.  Пiд час попереднього розрахунку буде визначено кiлькiсть та типи каскадiв пiдсилення для забезпечення необхiдного коефіцієнту пiдсилення,  одночасно  будуть визначатись  орієнтовні  значення  коефіцієнтів  частотних та нелiнiйних спотворень, та глибина зворотних  зв'язкiв, що покращують цi показники.

Окрім самого підсилювального вузла, підсилювач низьких частот радіоприймача повинен також мати регулятори гучності та тембру, також з певними параметрами.

В електричних розрахунках будуть  вибранi  електричнi  схеми каскадiв, розрахованi номiнали , вибранi типи елементiв, а  також будуть  уточнюватися коефіцієнти пiдсилення, та спотворень.

Кінцевий варіант підсилювача буде виконано на інтегральних мікросхемах. Таке рішення дасть цілий ряд переваг перед транзисторними підсилювачами з аналогічними параметрами: менша споживана потужність, нижчі лінійні та нелінійні спотворення, менші маса та габарити.

Похожие материалы

Информация о работе