Завдання до контрольної роботи з дисципліни “Цифрові пристрої та мікропроцесори", страница 4

Варіант

Завдання

1

Прямий арифметичний код

2

Обернений арифметичний код

3

Доповняльний арифметичний код

4

Двійково-десятковий  код 8421

5

Двійково-десятковий  код 2421

6

Двійково-десятковий  код 7421

7

Двійково-десятковий  код 8421 + 3

8

Двійково-десятковий  код 8421Р

9

Двійково-десятковий  код 2 з 5

10

Двійково-десятковий  код 3Х + 2

11

Код Ґрея

12

Код Геммінґа

13

Комбінаторний літеро-цифровий код

14

Машинне слово

15

Форма зображення чисел з нерухомою комою

16

Форма зображення чисел з рухомою комою

17

Особливості виконання арифметичних операцій у ДДК 8421 + 3

18

Особливості виконання арифметичної операції множення

19

Особливості виконання арифметичної операції ділення

20

Особливості додавання чисел з рухомою комою

21

Доповняльний двійково-десятковий  код 8421

22

Доповняльний двійково-десятковий  код 2421

23

Доповняльний двійково-десятковий  код 7421

 

24

Доповняльний двійково-десятковий  код 8421 + 3

 

25

Обернений двійково-десятковий  код 8421

 

26

Доповняльний двійково-десятковий  код 8421Р

 

27

Доповняльний двійково-десятковий  код 2 з 5

 

28

Доповняльний двійково-десятковий  код 3Х + 2

 

29

Доповняльний двійково-десятковий  код 8421

 

30

Обернений двійково-десятковий  код 8421Р

31

Обернений двійково-десятковий  код 2421

32

Обернений двійково-десятковий  код 7421

ЗАВДАННЯ  №5

Наведіть класифікаційні ознаки та параметри ІС, заданої згідно з варіантом у таблиці 5.

                                                                                                                         Таблиця 5

Варіант

Тип ІС

Варіант

Тип ІС

Варіант

Тип ІС

1

К555ЛИ3

2

К555ТР2

3

К555ИР16

4

К555ИЕ10

5

К555ЛР4

6

К555ТМ8

7

К555ЛА3

8

К555ИР9

9

К155ЛД1

10

К555ТМ2

11

К555ЛП3

12

К531ТВ10

13

К555ЛЕ4

14

К555ТВ6

15

К155ИД1

16

К555ИЕ15

17

К555ТМ5

18

К555КП1

19

К155ЛЛ1

20

К555ТМ9

21

К555ЛР11

22

К555ЛА1

23

К555ИЕ7

24

К555КП1

25

К155ИД1

26

К555ЛА4

27

К555ИР1

28

К155ЛЕ1

29

К555КП2

30

К555ИД4

22

К555ЛА1

23

К555ИЕ7

24

К555КП1

25

К155ИД1

26

К555ЛА4

27

К555ИР1

28

К155ЛЕ1

29

К555КП2

30

К555ИД4

31

К555ЛИ3

32

К555ТР2

Література

1 Кофанов В. Л. Практикум з цифрових пристроїв:Навч. посібник (електронний варіант). – Стислі теоретичні відомості, методика проектування на типових структурах (ЦКП і ЦПП), приклади, відомості щодо моделювальної програми Quartus II.

2Кофанов В.Л. Математичні та схемотехнічні основи цифрових пристроїв:   Навч. посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 165 с. – Теоретичні відомості щодо логічних функцій, методика їх мінімізації і проектування на логічних елементах, приклади.

3 Справочник по цифровой схемотехнике / В.И. Зубчук, В.П. Сигорский, А.Н. Шкуро  – К.: Техніка, 1990. – 448 с. – Стислі теоретичні відомості і довідкові матеріали щодо ІС жорсткої структури.

            5 Кофанов В.Л. Базовые элементы цифровых интегральных микросхем: Учеб. пособие. –  К.: УМК ВО, 1988. – 116 с. – Відомості щодо ІС жорсткої структури, їх класифікації і параметрів.

            6. Ерофеев Ю.Н. Импульсные устройства: Учеб. пособие для вузов по спец. «Радиотехника». –  М.: Высшая шк., 1989. –  527 с. – Теоретичні відомості щодо основ ЦП на ІС жорсткої структури.

            7. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: Учебник для техникумов связи. – М.: Горячая линия – Телеком, 2002. –  336 с. – Популярне викладення основ ЦП на ІС жорсткої структури.