Завдання до контрольної роботи з дисципліни “Цифрові пристрої та мікропроцесори", страница 2

Варіант

Завдання

1

Дешифратор 3:8 – таблиця відповідності, вихідні функції, принципова схема, умовне графічне позначення, принцип дії (стисло).

2

Мультиплексор 8:1 – таблиця відповідності, вихідна функція, принципова схема, умовне графічне позначення, принцип дії (стисло).

3

Чотирирозрядний суматор – принципова схема на суматорах, умовне графічне позначення, принцип дії (стисло).

4

Асинхронний RS-тригер з прямими входами – умовне графічне позначення, перемикальна таблиця, функція збудження, таблиця і граф переходів, принцип дії (стисло), схемна реалізація на логічних елементах, часові діаграми перемикань, швидкодія.   

5

D-тригер зі статичним керуванням – умовне графічне позначення, перемикальна таблиця, функція збудження, таблиця і граф переходів, принцип дії (стисло), схемна реалізація на логічних елементах, часові діаграми перемикань, швидкодія. 

6

Синхронний RS-тригер зі статичним керуванням – умовне графічне позначення, перемикальна таблиця, функція збудження, таблиця і граф переходів, принцип дії (стисло), схемна реалізація на логічних елементах, часові діаграми перемикань. 

7

T- i TE-тригери – умовні графічні позначення, перемикальні таблиці, таблиці переходів, принцип дії (стисло). 

8

D- i DE-тригери з динамічним керуванням – умовні графічні позначення, перемикальні таблиці, таблиці переходів, принцип дії (стисло), перетворення в Т- і ТЕ-тригери. 

9

JK- i JKE-тригери – умовні графічні позначення, перемикальні таблиці, таблиці переходів, принцип дії (стисло), перетворення в Т- і ТЕ-тригери та в D- i DE-тригери з динамічним керуванням. 

10

Реалізація тригерів з динамічним керуванням за двоступеневою схемою MS – принципова схема, часові діаграми перемикань, швидкодія, принцип дії (стисло).

11

Чотирирозрядний паралельний регістр – умовне графічне позначення, схемна реалізація на тригерах, перемикальна таблиця, режими роботи; буферний регістр із трьома станами виходу. 

12

Чотирирозрядний регістр зсуву – умовне графічне позначення, схемна реалізація на тригерах, перемикальна таблиця, часові діаграми перемикань, принцип дії (стисло); паралельно-послідовний та кільцевий регістри.

13

Чотирирозрядний двійковий лічильник з послідовним перенесенням – перемикальна таблиця, схемна реалізація на тригерах, умовне графічне позначення, часові діаграми перемикань, швидкодія, принцип дії (стисло).

14

Чотирирозрядний двійковий лічильник з паралельним перенесенням – перемикальна таблиця, схемна реалізація на тригерах, умовне графічне позначення, часові діаграми перемикань, швидкодія, принцип дії (стисло).

15

Перетворення двійкових лічильників у недвійкові з довільним модулем лічби –перемикальна таблиця, функції збудження та схема на прикладі лічильника з модулем 12; особливості побудови лічильників з програмованим модулем лічби. 

16

Очікувальний мультивібратор на логічних елементах – основна схема, часові діаграми перемикань, параметри імпульсів.

17

Автоколивальний мультивібратор на логічних елементах – основна схема, часові діаграми перемикань, параметри імпульсів.

18

Тригер Шмітта на операційному підсилювачі – основна схема, часові діаграми перемикань, параметри імпульсів.

19

Компаратори аналогових сигналів на операційних підсилювачах – різновиди схем, часові діаграми перемикань.

20

Півсуматор і повний суматор – таблиці відповідності, вихідні функції, принципові схеми, умовне графічне позначення, принцип дії (стисло).

21

Реверсивний регістр – умовне графічне позначення, схемна реалізація на тригерах, перемикальна таблиця, часові діаграми перемикань, принцип дії (стисло).

22

Шифратор – таблиця відповідності, вихідні функції, принципова схема, умовне графічне позначення, принцип дії (стисло). Пріоритетний шифратор.

23

Двійковий реверсивний лічильник – перемикальна таблиця, принцип побудови, варіанти схемної реалізації на тригерах, умовне графічне позначення, принцип дії (стисло).

24

Дешифратор-демультиплексор – таблиця відповідності, вихідні функції, принципова схема, умовне графічне позначення, принцип дії (стисло).

25

Мультиплексор-селектор – таблиця відповідності, вихідна функція, принципова схема, умовне графічне позначення, принцип дії (стисло).

26

Очікувальний мультивібратор на транзисторах – основна схема, часові діаграми перемикань, параметри імпульсів.

27

Однорозрядний цифровий компаратор – таблиця відповідності, вихідні функції, принципова схема, умовне графічне позначення, принцип дії (стисло). Багаторозрядний цифровий компаратор.

28

Автоколивальний мультивібратор на транзисторах – основна схема, часові діаграми перемикань, параметри імпульсів.

29

Неповний дешифратор 3:6 – таблиця відповідності, вихідні функції, принципова схема, умовне графічне позначення, принцип дії (стисло).

30

Мультиплексор 6:1 – таблиця відповідності, вихідна функція, принципова схема, умовне графічне позначення, принцип дії (стисло).

31

Асинхронний RS-тригер з інверсними входами – умовне графічне позначення, перемикальна таблиця, функція збудження, таблиця і граф переходів, принцип дії (стисло), схемна реалізація на логічних елементах, часові діаграми перемикань, швидкодія.   

32

П'ятирирозрядний двійковий лічильник з послідовним перенесенням – перемикальна таблиця, схемна реалізація на тригерах, умовне графічне позначення, часові діаграми перемикань, швидкодія, принцип дії (стисло).