Завдання до контрольної роботи з дисципліни “Цифрові пристрої та мікропроцесори"

Страницы работы

Содержание работы

ЗАВДАННЯ  ДО  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ  З  ДИСЦИПЛІНИ   “ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ ТА МІКРОПРОЦЕСОРИ, ч. 1” (для студентів заочного навчання)

ЗАВДАННЯ  №1

1.1 Для логічної функції, що задана варіантом ХХ у табл. 1, навести досконалу форму (ДДНФ або ДКНФ) і таблицю відповідності.

1.2 Мінімізувати функцію у формі (МДНФ/МКНФ для прямого/інверсного її зображення), потрібній для реалізації в базисах І-НЕ, АБО-НЕ, І-АБО-НЕ та навести схеми в цих базисах із зазначенням їх складності.

1.3 Мінімізувати схему в одному елементному базисі (І-НЕ чи АБО-НЕ), що забезпечує меншу складність, порівняти її зі складністю схем за п. 1.2 (цей пункт виконується для високої оцінки).

1.4 Виконати елементи технічного проектування пристрою: зобразити схему найменшої складності за ДСТУ на ІС вибраної серії (із зазначенням номерів виводів ІС) і навести основні характеристики (напруга живлення, логічні рівні, навантажувальна здатність, споживана потужність, швидкодія) із зазначенням їх сенсу та технічних вимог щодо меж припустимого розкиду або нестабільності. Дати стисле пояснення кожного елемента позначення серії ІС і типономіналу. 

1.5 Виконати автоматичне проектування пристрою за схемами п. 1.2, 1.3 (на ВІС програмованої структури) на рівні примітивів у графічному редакторі пакету Quartus II та здійснити автоматичний аналіз швидкодії за допомогою матриці затримок. Навести всі файли проекту (крім службових) із зазначенням його імені з варіантом ХХ та дати стисле тлумачення результатів, порівняти їх з результатами проектуванням вручну за п. 1.1 ... 1.3.

1.6 Виконати автоматичний аналіз правильності проектування шляхом введення мовою AHDL виразу безпосередньо з табл. 1 у логічному блоці текстового редактора Quartus II (з іншою назвою проекту, що містить варіант ХХ) з подальшими компіляцією, функціональним моделюванням та автоматичним порівнянням часових діаграм; зробити висновки.

Таблиця1

ХХ

Функція

ХХ

Функція

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ЗАВДАННЯ  №2

 Розкрийте зміст питання, наведеного згідно з варіантом у таблиці 2.

Таблиця 2

Похожие материалы

Информация о работе