Моделювання підсилювача запису магнітофона за допомогою схемного симулятора імпортного виробництва Electronics WorkBanch 5.0, страница 6

Другий варіант–на ІМС. Її використання дозволило значно спростити розрахунок підсилювача та зменшити кількість пасивних компонентів в електричній схемі, що призвело до менших габаритних розмірів та більш високої надійності підсилювача.

При моделюванні на ЕОМ було використано програмний пакет Electronics Workbench 5.0. До його переваг можна віднести те, що він зручний в експлуатації, має велику  елементну базу даних.

Для перевірки проводилося моделювання регулятора рівня запису. Результати моделювання підтвердили правільність обраної схеми регулювання рівня запису.

Реалізований варіант підсилювача на ІМС задовільняє всім вимогам ТЗ. Навіть по деяким параметрам спроектований підсилювач має кращі показники, ніж задані в ТЗ. При реалізації підсилювача на практиці за рахунок розкиду параметрів активних та пасивних компонентів можна очікувати трохи більшого загального коефіцієнта підсилення та трохи менших нелінийних спотворень, так як розрахунок підсилювача проводився для найгірших параметрів компонентів, що використовувалися.

Перелік скорочень

h - коефіцієнт корисної дії

Рвих – вихідна потужність

Е – напруга джерела живлення

Fh21е – гранична частота коефіцієнта передачі по струму в схемі СЕ

Fh21б – гранична частота коефіцієнта передачі по струму в схемі СБ

Fh21к – гранична частота коефіцієнта передачі по струму в схемі СК

FY21e – частота коефіціента передачі по струму в схемі СЕ

FY21к – частота коефіцієнта передачі по струму в схемі СК

h21emin -  мінімальний коефіцієнт передачі по струму

S – крутизна характеристики транзистора

Кр – коефіцієнт підсилення по потужності

Мн – частотні спотворення в області НЧ

Мв – частотні спотворення в області ВЧ

Uвх – вхідна напруга

Uке – напруга колектор-емітер

Rн – опір навантаження в колі колектора

Ср – розділова ємність

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………….

1.     Розробка технічного завдання……………………………………………………

2.     Розробка структурної схеми пристрою………………………………………….

  2.1   Вибір записуючої головки………………………………………………………

  2.2   Вибір схеми каскадів кінцевого підсилення…………………………………….

  2.3   Визначення корисної потужності, що забезпечується транзистором КПП…..

  2.4   Визначення типу транзисторів підсилювача……………………………………

  2.5   Визначення загального коефіціента підсилення пристрою по потужності Кр.

  2.6   Визначення кількості каскадів підсилювача……………………………………

  2.7   Розрахунок співвідношення сигнал/шум……………………………………….

  2.8   Розподіл частотних та нелінійних спотворень по каскадах…………………..

  2.9   Розробка структурної схеми……………………………………………………

  2.10 Обгрунтування можливості використання ІМС………………………………

3.     Електричні розрахунки каскадів пристрою……………………………………...

  3.1   Розрахунок підсилювального каскаду…..……………………………………..

  3.2   Розрахунок регулятора рівня запису…………………………………………..

4. Моделювання пристрою на ЕОМ…………………………………………………..

5. Порівняння результатів проектування та моделювання з вимогами ТЗ………..

Заключення……….…………………………………………………………………….

Література……………………………………………………………………………...

ДОДАТКИ

Література

1.Рудик В.Д.”Методичні вказівки до курсового проектування аналогових та підсилювальних електронних пристроїв”.Вінниця ВДТУ 1999

2.Петренко Т.А. “Методические указания к курсовому проекту по курсу “Усилительные устройства”, Винница, ВПИ 1980.

3.Новаченко И.В. и др. “Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры”, М.,”Радио и связь”, 1993.

4.П. Шкритек “Справочное руководство по звуковой схемотехнике”, М., “Мир”, 19991.

5.Терещук Р.М., Терещук К.М., Седов С.А. “Полупроводниковие приёмно-усилительные устройства. Српавочник радиолюбителя”, К., “Наукова думка”, 3-е изд., 1987.

6.Атаєв Д.І., Болотніков В.А.”Аналогові інтегральні мікросхеми для побутової радіоапаратури”М.,3-е изд.1992.

7.Шульгин О.А., Шульгина И.Б.,Воробьев А.Б. Справочник по аналоговым микросхемам для аудиоапаратуры. (Електронний варіант)