Розробка структур­ної схеми низькочастотного пiдсилювача автомобільного музикального центру, страница 2

Напругу живлення данного підсилювача складає 12В згідно ТЗ,тому що даний передавач є переносним, і застосовується в салоні автомобіля.

            Е=12В.

Допустима напруга емітер-колектор визначається як

                                                ,          (1.4.2)

(В).

Допустимий струм колектора визначається як

                                                                                                         (1.4.3)

де  - амплітуда імпульсу колекторного струму,

  - струм в робочій точці.

                                                  [А],           (1.4.4)

                                                (А),

                                              [А],       (1.4.5)

(А),

(А).

За числовими даними , розрахованими вище – обираємо транзистор для кінцевого каскаду підсилення   КТ604А [2] (див. дод.  В ) параметри якого наведені в таблиці 1.4.1.

Таблиця 1.4.1 – Параметри транзистора КТ604А

Максимальна допустима потужність розсіювання

Рк.мах.доп

0,8Вт

Максимальна допустима напруга колектор-емітер

Uке мах доп

40В

Максимальний струм колектора

Ік мах доп

0,6А

Мінімальний коефіцієнт передачі струму в схемі СЕ

h21е

10-40

Гранична частота

fгр

40 МГц

Стала часу колекторного кола

400 пс

Ємність колектора

7 пФ

Для обраного транзистора

;

Рк=0,5Вт < Рк.мах.доп.=0,8 Вт;

FB=15 кГц <fгр.=40 МГц;

ЕК=12 В<UКЕ=40 В.

Коефіцієнт підсилення по потужності каскаду на VT4 (VT5) (цей каскад зібраний за схемою спільний колектор (СК)) визначається як:

                                                 ,                                      (1.4.8)

де – мінімальний статичний коефіцієнт передачі струму у схемі спільний емітер (СЕ).

Підставкою числових даних у формулу (1.4.8), знаходять коефіцієнт підсилення за потужністю каскаду на VT4 (VT5):

.

Вхідна потужність каскаду на VT4 (VT5) буде визначатись як:

                                                  .                                         (1.4.9)

Звідси :

 (Вт).

Вхідний опір каскаду на VT4 (VT5) буде визначатись як:

                                           .                                           (1.4.10)

Звідси:

 (Вт).

Потужність, що розсіюється на колекторі транзисторів VT2 (VT3) визначається за формулою (1.4.1):

 (Вт).

Так як раніше було визначено із формули (1.4.3) максимально допустиму напругу колектор-емітер, яка (при умові Еж=12В) склала   .То наступні розрахунки будуть такими.

          Допустимий струм колектора визначається як у формулі                        (1.4.4).Врахувавши   формули  (1.4.5) (1.4.6) отримаємо:

                                              (А),

(А),

Знайдемо максимально допустимий струм колектора за формулою (1.4.4)                                     

.

Обираємо транзистори VT2,VT3 для кінцевого каскаду, виходячи з наступних умов:

;

;

.

За параметрами граничної частоти, потужності втрат на колекторі, та максимально допустимим струмом на колекторі виберемо транзистор VT2 – КТ342А,а також комплементарну пару VT3 – КТ343А, які мають такі параметри [2].

Таблиця 1.4.2 – Параметри транзистора КТ342А - КТ343А

Максимальна допустима потужність розсіювання

Рк.мах.доп

150 мВт

Максимальна допустима напруга колектор-емітер

Uке мах доп

50 В

Максимальний струм колектора

Ік мах доп

0,25 А

Мінімальний коефіцієнт передачі струму в схемі СЕ

h21е

10…40

Гранична частота

fгр

40 МГц

Стала часу колекторного кола

250 пс

Ємність колектора

7 пФ

Для обраних транзисторів

;

Рк=70 мВт < Рк.мах.доп.=150 мВт;