Розробка структур­ної схеми низькочастотного пiдсилювача автомобільного музикального центру, страница 10

Висновки

При виконанні даного курсового проекту був розроблений  низькочастотний підсилювач автомобільного музикального центру. Даний підсилювач складаться з 4 каналів. Для покращення експлуатаційних характеристик пристрою  була вибрана спеціалізована мікросхема підсилювача потужності яка має внутрішню схему захисту від перевантаження та перегріву підсилювача.

Спроектований підсилювач повністю відповідає вимогам технічного завдання, а в деяких випадках має кращі показники ніж задані технічним завданням. Він має значення коефіцієнта підсилення 76дБ, рівень нелінійних спотворень, які вносить підсилювач складає 3 %, частотні спотворення в області низьких частот 1,5дБ. Частотні спотворення в області високих частот визначаються частотними спотвореннями які вносить  підсилювач потужності, вони складають близько 1,22 дБ. Його смуга пропускання складає 40 Гц – 15 кГц.

Регулювання гучності виконується регулятором підсилення і  складає  30 дБ, регулювання тембру визначається в межах   ±12 дБ.   Слід також зазначити що в реальних умовах коефіцієнт підсилення підсилювача та крутість транзисторів може дещо відрізнятись. Для розрахунків у даному курсовому проекті ми вибрали найгірші параметри, тому в реальних умовах можливе покращення деяких параметрів підсилювача. Це такі як вихідна потужність пристрою, відношення сигнал/шум, а також коефіцієнти нелінійних спотворень (таблиця 5).

Таблиця 5 – Порівняння основних параметрів підсилювача на відповідність із ТЗ

Параметри  пристрою

Заданий у ТЗ

Результат при моделюванні

Результати розрахунків

Частотний  діапазон

40 Гц..15 кГц

40 Гц..1МГц

40 Гц..15 кГц

    Нелінійні

         спотворення

3%

*

3%

Співвідношення                                                               сигнал/шум, дБ

60

*

99

Вихідна потужність пристрою, Вт

1 х 4

*

1 х 4

   Частотні спотворення в області   

НЧ та ВЧ, дБ

3Мн; 3Мв

*

1,5Мн; 1,22Мв

Регулятор тембру в області НЧ та ВЧ, дБ

±12

±12

±12

Регулятор підсилення, дБ

* Моделювання не проводилось.

Підсилювач живиться від мережі автомобільного салону +12В. Напруга джерела живлення підсилювача визначається напругою каскаду кінцевого підсилення на  мікросхемі, та 12В для узгоджуючого каскаду. Застосування інтегральних мікросхем, як нового схемотехнічого рішення дозволило значно спростити схему пристрою, покращити його показники та надійність, спростити процес виготовлення пристрою, а також зменшити його вагу та розміри.

Література

1  Петренко Т.А. Методические указания к курсовому пректу по курсу “Усилительные устройства” часть 1. – Винница: ВПИ, 1980 – 74с.

2  http://www.boschmann.com/images/product_COMPONENTTWEETERS.html

3 Петренко Т.А. Підсилювальні пристрої. Київ «Вища школа» 1995-259с.

4 Перельман Б.Л. Транзисторы для аппаратуры широкого приме-нения: Справочник – Москва: Радио и связь, 1981 – 656с.

5  www.alldatasheets.com

6  Петренко Т.А. Методические указания к курсовому пректу по курсу “Усилительные устройства” часть 2. – Винница: ВПИ, 1981 – 80с.

7 Терещук Р.М., Терещук К.М., Седов С.А. Полупроводниковые приёмно-усилительные устройства. Справочник радиолюбителя. – Киев: Наукова думка, 1989 – 800с.

          8 Рудик В.Д. Конспект лекцій до курсу «Аналогові електронні пристрої». - Вінниця: НМК ВО, 1991. – 160 с.