Розрахунок структурної схеми кінескопа з опором 3 кОм, страница 4

МН=МН.КПП +МН ККП ,                                    (1.9.5)

МН =0,6+0,4=1 дБ.

Дані спотворення відповідають вимогам  ТЗ.

Так як умови МВ ≤ МВ.ТЗ і МН ≤ МН.ТЗ виконуються, це свідчить про можливість реалізації даного пристрою на двох каскадах.

Основну частину нелінійних спотворень вносить каскад кінцевого підсилення(приблизно 90-95%),тому приймемо КККП=2,5% , ККПП=0,2%, КУК = 0,1%.

Тоді загальний коефіцієнт гармонік складатиме:

КГ=КККП +ККПП =КККП +ККПП ,                    (1.9.6)

КГ =2,5+0,2+0,1=2,8 %.

Отриманий коефіцієнт нелінійних спотворень відповідає вимогам ТЗ.

1.10 Розробка структурної схеми

Розробимо структурну схему каналу яскравості кольорового ТВ приймача на основі отриманих в даному пункті даних (рисунок 1.10.1).

Дана схема містить елемент регулювання рівня сигналу, що виконаний після узгоджуючого  каскаду на польовому транзисторі. Таке включення даного регулятора пояснюється тим, що регулювання не буде впливати на вхідний опір каскаду, що в свою чергу не буде вносити вплив на роботу транзистора.

Комбінована та емітерна ВЧ корекція, задана в ТЗ, враховується у схемній реалізації каскадів, тому вона не показана на структурній схемі. Вона ввімкнена у каскаді кінцевого підсилення для покращення форми АЧХ. Лінія затримки яскравості(ЛЗЯ) включена послідовно між КПП та ККП.

 

 


Рисунок 1.10.1 – Структурна схема каналу яскравості

Розроблений пристрій під’єднується до модулятора кінескопа за допомогою рознімних роз’ємів, що в свою чергу збільшує паразитні ємності та зменшує ефективність пристрою. Тому для зменшення паразитних параметрів рекомендується розташувати плату відеопідсилювача безпосередньо на роз’ємі кінескопу.

1.11 Обґрунтування можливості використання ІМС

Виходячи з результатів розрахунків структурної схеми пристрою на дискретних елементах, розглянемо можливість побудови пристрою на ІМС.

Даний відеопідсилювач на транзисторах можна замінити інтегральною мікросхемою, яка виконує функцію відеопідсилювача (наприклад TDA6103, TDA6107JF, TDA6111Q). Але, проаналізувавши ряд цих мікросхем, що виконують цю функцію, було виявлено те, що жодна з них не розрахована для такого високого рівня напруги модуляції, а також смуги пропускання, що задані в технічному завданні (порівняння результатів занесені у таблицю 1.11.1 [6]

Таблиця 1.11.1 – Порівняння параметрів різних мікросхем

Задано в ТЗ

TDA6103Q

TDA6107JF

TDA6108 JF

UВИХ, В

55

60

60

60

FВ, МГц

8

6,5

5,5

7,0

Існують мікросхеми, які є одноканальними відеопідсилювачами, використання яких можливе при такому рівні напруги модуляції, але їх вартість значно перевищує вартість транзисторів, необхідних для виконання даного пристрою. Тому доцільно виконати даний підсилювач на 3, вибраних вище, транзисторах, ніж використовувати різного типу дорогі мікросхеми.

Отже, в даному пункті було вибрано активні елементи для побудови відеопідсилювача. Дані елементи за своїми параметрами та характеристиками можуть забезпечити необхідні параметри підсилювача, що задані в ТЗ. Крім того, дані транзистори широко використовуються у сучасній побутовій відео-техніці.