Розрахунок структурної схеми кінескопа з опором 3 кОм, страница 2

 (дБ),

 (дБ).

Для зменшення рівня шумів першого каскаду використаємо каскад на польовому транзисторі зібраний по схемі СВ.

Обираємо по довіднику [3] польовий транзистор КП303В який має такі параметри

Таблиця 1.6.2 – Характеристики транзистора КП303В (n-р- n)

Максимально-допустима напруга стік-витік  UС.В.МАКС.ДОП., В

25

Крутість характеристики  S мА/В

1

Максимально-допустимий постійний струм стоку IС.МАКС.ДОП.,м А

20

Розсіювана потужність без радіатора РС.МАКС,мВт

200

Коефіцієнт підсилення по потужності такого каскаду може бути розрахований по формулі (1.6.5)

                                              ,                           (1.6.4)

Для включення польового транзистора по схемі СВ KU може бути розрахований по формулі (1.6.6)

                                                                                                (1.6.5)

де,  - опір навантаження змінному струму, вибирається в залежнос­ті від вхідного опору наступного каскаду, при низькоомному вході наступного

каскаду (наприклад, схема зі спільним емітером)  не більше 200...500 Ом;

S  - середнє значення крутості уніполярного транзистора; Rвх - вхідний опір каскада на уніполярному транзисторі,  вибира­ється в межах 200. .500 кОм ;

Rвих - вихідний опір, приблизно .

Підставивши дані отримаємо

.

Враховуючи, що даний підсилювач  є підсилювачем яскравості в якому застосовується лінія затримки яскравості з параметрами

-  коефіцієнт подавлення сигналу (Кпод), який рівний 22-24 дБ,

-  хвильовий опір ЛЗЯ (𝜌), який дорівнює 1500 Ом.

Отже, загальний коефіцієнт підсилення пристрою по потужності буде рівний

                ,   (1.6.6)

  (дБ).

Дана величина перевищує потрібний коефіцієнт підсилення на 2,1дБ, що є допустимим.

Таким чином підсилювач складається з трьох каскадів підсилення.

 


         1.7 Розрахунок співвідношення сигнал/шум

При визначенні співвідношення сигнал/шум підсилювального пристрою розраховують напругу шуму лише першого каскаду. Рівень  шуму першого каскаду визначає мінімальний рівень вхідного сигналу при заданому співвідношенні сигнал/шум на вході. Для вхідного каскада на польовому транзисторі величина напруги шума визначається за формулою (1.7.1)

                                   (1.7.1)

де  напруга шуму, зумовлена тепловим шумом в опорі вхідного кола,  напруга шуму, зумовлена тепловими шумами в польовому транзисторі

                                             ,                                  (1.7.2)                       

де  - величина рівна опору джерела  R=RДЖ =5000(Ом); - смуга робочих частот пристрою.

                                            ΔF = Fв – Fн ,                                       (1.7.3)

де, Fв – верхня робоча частота смуги пропускання підсилювача;

Fн – нижня робоча частота смуги пропускання підсилювача.

Підставивши дані отримаємо

ΔF = 8000000 – 50 = 7999950 (Гц),

,

Напруга шуму, зумовлена тепловими шумами в польовому транзисторі визначається

                                          ,                              (1.7.4)

де  - шумовий опір струмопровідного каналу

                                                   ,                                       (1.7.5)

.

,

Загальна напруга шуму

.