Дослідження діапазонного резонансного підсилювача, страница 9

Паралельний резонансний контур, утворений  і , має власну резонансну частоту

,

що більша ніж у схемі з паралельною ВЧ корекцією (якщо значення  однакові). На частоті  навантаження каскаду – паралельний контур ІІІ виду, який має еквівалентний опір . Оскільки паралельно частині контуру  підключений резистор , викид частотної характеристики на частоті паралельного резонансу не спостерігається. Однак викид частотної характеристики може спостерігатися на частоті послідовного резонансу

.

Для більш ефективного згладжування частотної характеристики підсилювального каскаду паралельно до коригувальної котушки індуктивності  підключається шунтувальний опір . Частотні характеристики каскаду з послідовною індуктивною корекцією наведені на рис.3.10. Застосовуючи одночасно паралельну і послідовну ВЧ корекцію (складна корекція), можна досягнути великої смуги пропускання і рівномірності коефіцієнта підсилення в широкій смузі частот. Корекція АЧХ у смузі ВЧ призводить до зростання швидкодії пристрою і забезпечує відповідні зміни перехідної характеристики каскаду в області малих часів, в результаті чого фронт і спадання імпульсу стають більш крутими. Наявність підйому АЧХ у смузі ВЧ призводить до зростання викиду на ПХ і до додаткових спотворень імпульсу.

Рисунок 3.10 –  АЧХ каскаду з послідовною індуктивною корекцією

Опис лабораторної установки

Лабораторний макет широкосмугового підсилювача з ланками ВЧ і НЧ корекції, рис.3.11 являє собою двокаскадний підсилювач на транзисторах  і . На мікросхемі  зібраний формувач прямокутних імпульсів. За допомогою перемикача  вхід підсилювача  під’єднується  до генератора синусоїдальних сигналів або до формувача прямокутних імпульсів.

Перемикач  служить для під’єднання  ланки НЧ корекції.

Для реалізації в схемі підсилювача емітерної високочастотної корекції служить перемикач .

Перемикачі  і  призначені для під’єднання  коригувальних котушок індуктивності  і  в схемах відповідно паралельної і послідовної високочастотної корекції, а також для під’єднання шунтувальних резисторів. За допомогою перемикача  під’єднується  додатковий конденсатор , який імітує дію конденсатора . Живлення схеми відбувається від джерела напругою +20 В.

         Домашнє завдання

1.  Вивчити теоретичні положення з даної теми.

2.  Ознайомитися зі схемою лабораторної установки і системою комутацій кіл макету.

3.  Ознайомитися з приладами і обладнанням, необхідним для проведення досліджень.

4.  Розробити методику дослідження АЧХ і ПХ широкосмугового підсилювача у відповідності з програмою експериментальних досліджень.

Програма експериментальних досліджень

1.  Під’єднати  макет і переконатися в його працездатності.

2.  Дослідити АЧХ підсилювача без корекцій. Діапазон досліджуваних частот 20 Гц – 1 МГц, вхідна напруга .

3.  Дослідити АЧХ підсилювача при її корекції в області НЧ, порівняти її з АЧХ без корекції.

4.  Дослідити АЧХ підсилювача при корекції в області ВЧ, випадок емітерної ВЧ корекції, порівняти її з АЧХ без корекції.

5.  Дослідити АЧХ підсилювача з корекцією в області ВЧ, випадок паралельної індуктивної ВЧ корекції, порівняти її з АЧХ без корекції. З’ясувати вплив на форму частотної характеристики шунтувальних опорів.

6.  Провести дослідження аналогічні п.5, для випадку послідовної індуктивної ВЧ корекції.


Рисунок 3.11 – Широкосмуговий підсилювач


7.  Дослідити перехідну характеристику підсилювача з корекцією спотворень плоскої вершини імпульсу, порівняти її з перехідною характеристикою без корекції. Вхідна напруга , частота вхідного сигналу . Визначити зниження вершини.

8.  Дослідити перехідну характеристику підсилювача з її корекцією в області малого часу за допомогою паралельної і послідовної індуктивної високочастотної корекції. Порівняти її з перехідною характеристикою підсилювача без корекції. З’ясувати вплив на форму перехідної характеристики шунтувальних опорів. Вхідна напруга , частота вхідного сигналу . Визначити тривалість фронту і параметри викиду.

9.  Провести дослідження, аналогічні п.8 при під’єднанні .