Дослідження діапазонного резонансного підсилювача, страница 7

При дослідженні СП із п'єзоелектричним фільтром для випадку узгодженого і неузгодженого навантаження, слід звернути увагу на форму резонансної характеристики, наявність зламів характеристики у вершині і на схилах. Особливі складнощі викликає різке послаблення підсилення при розстроюванні. Якщо забезпечити відсутність перевантаження СП у випадку точного настроювання, тоді рівень сигналу, що підлягає вимірюванню, при розстроюванні може зменшитися на 50 і більш децибел , причому він повинен у 3–5 разів перевищувати рівень шумів (фону). При дослідженні резонансної характеристики СП із двоконтурним смуговим фільтром при факторах зв'язку  і  ручку потенціометра «Зв'язок» встановлювати в протилежних крайніх положеннях. Значення  


Рисунок 2.6 – Смугові підсилювачі


підібрати експериментально за формою резонансної характеристики.

Несиметрія резонансних характеристик більшості ВС при вимірюваннях вибірності і смуги пропускання вимагає спеціальних навичок. Названий фактор, як і сплощення АЧХ, або наявність декількох екстремумів біля «резонансу» унеможливлюють одержання рівних ординат при однакових розстроюваннях з обох сторін від резонансної частоти. Тому, наприклад, для вимірювання вибірності по сусідньому каналу може бути рекомендована така методика. Якщо на схилах АЧХ зафіксувати дві точки, що мають рівні ординати, і рознесені на подвійне задане розстроювання по сусідньому каналу, тоді відношення коефіцієнтів передачі (загасань), розрахованих на вершині АЧХ і на рівні названих точок, складе шукану вибірковість. Аналогічно визначається і нерівномірність АЧХ у заданій смузі частот.

Оформлення звіту

Звіт оформити у відповідності з вимогами, що наведені у ч. 1.

Контрольні питання і задачі для проблемних та ігрових

ситуацій

1. У чому переваги і недоліки принципу розподіленої вибірності і підсилення (зосередженого підсилення і вибірності)?

2. Як визначити коефіцієнт підсилення для нерегулярної каскодної схеми?

3. Як забезпечити режим узгодження для п'єзоелектричного і реактивного LC фільтрів?

4. Що таке напівланки у схемі фільтрів зосередженої селекції (ФЗС) на  реактивних ланках? Як вибираються їх елементи?

5. В яких випадках використання двоконтурних смугових фільтрів виявляється недоцільним?

6. Як змінюється фактор зв'язку в двоконтурному смуговому фільтрі при додатковому шунтуванні контурів?

7. Яким чином і в яких межах можливе регулювання смуги пропускання двоконтурного фільтра.

8. В чому недоліки фільтра ПФ1П-2 і як вони можуть бути усунені?

9. Назвіть і прокоментуйте основний недолік СП з одиночним контуром.

10. Чому з ростом числа вибірних систем поліпшується прямокутність АЧХ тракту?

11. Яку з двох наведених у макеті каскодних схем доцільно використовувати при роботі з фільтром ПФ1П-2?

12. Поясніть особливості АЧХ п’єзофільтра ПФ1П-2 при роботі у неузгодженому режимі.

13. Чи відрізняються вихідні провідності каскодної схеми СЕ-СБ і каскаду з СБ на однотипному транзисторі?

Лабораторна робота №3

Дослідження методів корекції частотних та перехідних характеристик підсилювальних пристроїв

Мета роботи експериментально дослідити властивості широкосмугового підсилювача та методи корекції його частотних та перехідних характеристик.

Теоретичні відомості

Низькочастотна корекція або корекція спотворень плоскої вершини імпульсу. В широкосмугових підсилювачах застосовуються спеціальні методи, які дозволяють розширити смугу пропускання в області низьких частот. Найбільш поширена схема низькочастотної корекції за допомогою кола ,, рис.3.1.

Ємність конденсатора  вибирається так, щоб в області низьких частот (НЧ) виконувалась рівність , а для області середніх частот  (СЧ) та високих частот (ВЧ) опір цього конденсатора був незначний, тобто .

Еквівалентні схеми підсилювальних каскадів для польових транзисторів (ПТ) і біполярних транзисторів (БТ) з НЧ корекцією зображені на рис.3.2. На рис.3.3 а, показана зміна загального опору навантаження підсилювального каскаду в робочому діапазоні частот та частотна характеристика такого каскаду рис. 3.3 б.